facebook pixel
Vi tror på hele Norge!

Sauda

Senterpartiet i Sauda legger følgende houvdlinjer til grunn for vårt arbeid.  Langsiktig forvalting, eit samfunn bygd nedanfrå, eit demokratisk fellesskap, deling av samfunnsgoda, og ein politikk om tek heile Noreg i bruk.

Ledelse

Aktuelt i Sauda

11.desember 2018
Einigheit om budsjettet i Sauda.

Einigheit om budsjettet i Sauda.

Senterpartiet og KrF er svært tilfredse med at me kan legga fram eit omforent budsjett i lag med Ap, SV og H for 2019. Eit felles budsjettvedtak gir retning og tryggleik for ein kommune i omstilling.

11.mars 2018
Ja til norsk miljøvennlig kraftforedling - nei til ACER. (uttale fra fylkesårsmøte til Rogaland SP)

Ja til norsk miljøvennlig kraftforedling - nei til ACER. (uttale fra fylkesårsmøte til Rogaland SP)

Rogaland Senterparti går tydelig imot at Norge skal innlemmes i EU`s "tredje energipakke".