Nær folk i hele Norge!

Sauda

Me har i fire år – med ordføraren i spissen - vore med og styrt Sauda i positiv retning og vil vidareføra eit godt omdømme og skapa vekst i åra som kjem.

Ledelse

Aktuelt i Sauda

16.januar 2020
06.september 2019
Vel distriktspolitikk

Vel distriktspolitikk

Nok ein gong stundar det mot val i bygda vår.

Som så mange gonger før vert nokre av listekandidatane ståande medan andre tek det store spranget frå kjøkkenbordspolitikar og over på ei partiliste.