Meny

Behov for flere parkeringsplasser ved Ryfast anlegget på Solbakk

Alf Henning Heggheim. Gruppeleder Senterpartiet i Strand

Interpellasjon til Kommunestyret 03.11.2021

Senterpartiet får en rekke henvendelser fra innbyggere på full parkeringsplass ved Ryfast anlegget på Solbakk. Dette er også omtalt i lokalavisen. Mange som komme med bil litt ut på morgenen/dagen til Solbakk for å parkere og ta bussen til Stavanger, opplever å måtte kjøre til Tau igjen for å parkere, og hoppa på bussen derfra. Noen parkerer også i/ved båthavna.

Senterpartiet ønsker at ordfører går i dialog med SVV med mål om å:

  • Omgjøre noen av handikap P-plassene til ordinær parkering
  • Samle P-plasser for MC ett sted for å unngå at hver MC opptar en P-plass
  • Vurdere utvidelse med flere P-plasser

Forslag til vedtak:

Kommunestyret ber ordfører gå i dialog med SVV med siktemål å:

  • Omgjøre noen av handikap P-plassene til ordinær parkering
  • Samle P-plasser for MC ett sted for å unngå at hver MC opptar en P-plass
  • Vurdere utvidelse med flere P-plasser

Egen sak legges fram for Kommunestyret.