Meny

Hvordan kan vi få korpset tilbake i 17. mai toget?

Av Strand Senterparti v/ Linda Asbjørnsen, Frida Apall Erevik, Leidulf Sigmundstad, Alf Henning Heggheim og Arild Gjerde

Takk til 17. mai komiteene i Strand for en flott utført jobb. Vi setter stor pris på den jobben som gjøres for å arrangere en stor felles folkefest på nasjonaldagen vår. Også takk til alle andre frivillige som har bidratt, og ikke minst alle som møtte opp og tok del i feiringen. 

Vi har fått en del reaksjoner på at det var et stor savn å ikke høre lyden av fin korpsmusikk fra Tau skolekorps i 17. mai toget på Tau i år. Det var både merkelig og noe viktig som manglet. Høytaler kan aldri erstatte lyden av korpset selv om det var bedre enn ingenting.

Det er godt å høre at flere foreldre allerede har tatt kontakt med Tau skolekorps for å melde barna på korpsspilling. Korpset har også tatt initiativ til et møte med kommunen. der de vil prøva korps som en del av SFO tilbudet,  som har vært en suksess på Jørpeland. 

Senterpartiet mener at kommunen i samarbeid med korpsene kan bidra til  positiv rekruttering. I februar 2023 tok Senterpartiet på vegne av opposisjonspartiene Sp/AP/SV/MDG opp i Kommunestyret å få frem en sak om Aktivitetsskolen som er Oslo skolenes SFO ordning. Dette som et alternativ eller supplement til dagens SFO ordning i Strand. Bakgrunnen er at deltakelsen på SFO er altfor lav, og kostnaden alt for høy. Da må vi se om vi kan gjøre tilbudet mer attraktivt. Dessverre ble dette stemt ned av posisjonspartiene H/FrP/KrF/V og Rødt. 

Aktivitetsskolen tar utgangspunkt i de tilbudene/aktivitetene som er i kommunen som f.eks. korps, svømming, gitar, fiolin og kulturskole aktiviteter. Barna får prøve seg ut i ulike kreative aktiviteter. Lekser og skolearbeid får de også hjelp til. Aktivitetstilbudet varierer fra skole til skole. Strand har de to siste årene vurdert og evaluert SFO tilbudet for å se hvordan vi kan gi et godt SFO-tilbud samtidig som en ser på mulighetene for å få en mer kostnadseffektiv drift ved den enkelte SFO. Kun 33,8 % (2021 tall) av barna i alderen 6-9 år i Strand benytter seg av SFO-tilbudet i kommunen. Vi har også høyere driftskostnader enn flere andre sammenlignbare kommuner. Enkelte andre kommune tilbyr også korps som valgfag i skolen.

Senterpartiet mener det er behov for å tenke nytt om SFO tilbudet, og støtter Tau skolekorps sitt initiativ. Vi heier på ildsjeler som Marius Eie Barka som personlig stiller seg tilgjengelig som ressurs i styret på Tau, og som trommeinstruktør. I 64 år har det vært skolekorps i 17. mai-toget på Tau. La oss håpe at Tau skolekorps er tilbake i 17. mai toget neste år når 65 års jubileet skal feires!