Meny

Hvorfor grensejustering til Strand?

Av Senterpartiet i Strand Alf Henning Heggheim, Linda Asbjørnsen, Frida Apall, Leidulf Sigmundstad, Arild Gjerde og Knud Idsø

Innbyggerne i Forsand-delen av Sandnes skal om kort tid gjennom telefon oppringing få si sin mening om hvilken kommune de ønsker å tilhøre. For oss i Senterpartiet i Strand er det viktig at folket får si sin mening gjennom en grundig prosess slik at det kan skapes ro uavhengig av resultat. Det fortjener innbyggerne i den flotte Forsand bygda!  

Enten det blir Strand eller fortsatt Sandnes, vil innbyggerne bo i en god kommune med gode tjenestetilbud. Både Strand og Sandnes er veldrevne kommuner med gode tjenestetilbud og flinke ansatte. 

Her er de viktigste argumentene for hvorfor Senterpartiet i Strand mener innbyggerne bør si ja til grensejustering til Strand: 

 • Kortere avstand til viktige tjenestetilbud for innbyggerne
 • Større mulighet for politisk engasjement, medvirkning og innflytelse
 • Forsand er en større utkant i store Sandnes enn i Strand
 • Søre Ryfylke blir styrket som region
 • Kraftinntektene som skapes i Ryfylke blir igjen i Ryfylke med mulighetene det gir for å styrke regionen for bosetting og næringsutvikling
 • Eiendomsskatten bortfaller ved en grensejustering
 • Skolen opprettholdes og utvikles til et Oppvekstsenter
 • Forsandheimen opprettholdes 
 • Jobbgaranti for kommunalt ansatte
 • Gi kommunehuset på Forsand innhold med f.eks privat/offentlig kontorfellesskap 
 • Pulsåren mellom Strand og Forsand er døgnåpent hele året. Strand ønsker fortsatt ferjedrift, men det er utenfor både Sandnes og Strand sitt herredømme å bestemme videre skjebne for det privatdrevne kommersielle sambandet

En aktiv distriktspolitikk er viktig for å videreutvikle den flotte Forsandbygda med fortsatt bolyst og nærhet til viktige tjenestetilbud og de som styrer kommunen. Vi tror at innbyggerne har større muligheter for å bli sett og hørt som en utkant i Strand enn som utkant i en stor by. 

Lykke til med et viktig veivalg!