Meny

Kartlegging av behov for nye lærebøker i Strandaskolen

Linda Asbjørnsen. Medlem Levekårsutvalget

Stavanger Aftenblad har de siste ukene skrevet om skoler i flere kommuner i Rogaland som mangler oppdaterte skolebøker. Dette to år etter at den nye læreplanen trådte i kraft. Dette gjør at lærere ved mange skoler kopierer ulovlig fra bøker fordi de ikke har oppdaterte lærebøker. Mange rektorer melder om at de ikke har råd til å kjøpe oppdaterte læremidler. Både tillitsvalgte, lærere og rektorer i flere kommuner viser at det mangler penger til oppdaterte læremidler. Ifølge Aftenbladet er dette situasjonen i flere kommuner nå:

  • Mange lærebøker er gått ut på dato etter fagfornyelsen i 2020.
  • Kommunene har ikke satt av nok midler til å kjøpe nye bøker i alle fag.
  • Fagfornyelsen kom midt i pandemien da skolene hadde hendene fulle med kohorter og video-undervisning.
  • Alle elever har digitale verktøy som Chromebook eller Ipad, det gjør veien til abonnement på digitale læreverk kort – dette er billigere enn fysiske bøker.
  • Lærere ønsker digital skole velkommen, men tillitsvalgte, lærere og foreldre er bekymret for om det blir for mye skjerm.
  • For mange skoler blir løsningen digitale læreverk, men flere ønsker seg en kombinasjon av digitale og fysiske bøker.

Senterpartiet i Strand har blitt kontaktet av flere skoler i vår kommune som opplever det samme, og ber oss sette fokus på dette. I første omgang ønsker vi derfor en orientering/redegjørelse av situasjonen i Strand i møte i Levekårsutvalget 1. juni. Deretter ønsker vi en kartlegging av behovet for hver enkelt skole som grunnlag for å vurdere budsjettjustering ifm 2. Tertialrapport 2022 slik at skolebøker kan kjøpes inn til nytt skoleår høsten 2022. En slik kartlegging vil også danne grunnlag for budsjett prioriteringer til neste år og økonomiplan perioden 2023-2027.

En lærebok koster rundt 500–600 kroner. Mangel på oppdaterte læremidler er nå tema i flere kommuner. I Stavanger har de folkevalgte nylig etterlyst en oversikt over behovet. Det er snakk om at Stavanger-skolene skal få 2000 kr pr elev til nye skolebøker, og de folkevalgte ber skolene prioritere fysiske bøker framfor digitale læreverk. Skolene må selv gjøre en vurdering av hvilke fag de vil prioritere.

Senterpartiet mener at lærebøkene har en viktig plass i skolen. Digitalisering er viktig, men ikke alt. Mange foreldre savner at barna har bøker og bruker det. Læremidler er i de fleste tilfeller en investering som holder seg over flere år. De fleste lærebøker er gode i 10 år. Å investere i barna våre er framtiden til kommunen vår. Det får kommunen igjen for!

Ungdomsskolerektorene i Stavanger har samlet beregnet at de trenger 23 mill. skal de klare å dekke behovet for oppdaterte læremidler til elevene sine. Aftenbladet har også skrevet om Dysjaland skule i Sola som blant annet har læreverk i engelsk fra 2006. Skolen bruker mye tid på ulovlig kopiering fordi den mangler oppdaterte læremidler.

Senterpartiet mener at det ikke er holdbart hvis situasjonen i Strandaskolen er den samme - at skolene ikke har oppdaterte læreverk. Vi har forståelse for at skolebokforfattere reagerer på ulovlig kopiering.  Dette er en situasjon vi ønsker å unngå, og derfor er det viktig å sikre midler til oppdatert lærebøker.

Forslag til vedtak:

  1. Levekårsutvalget ønsker en orientering/redegjørelse av situasjonen i Strandaskolen i møte i Levekårsutvalget 1. juni om omfanget og behovet for nye lærebøker som er gått ut på dato etter fagfornyelsen i 2020 og omfanget av ulovlig kopiering.
  1. Kommunedirektøren bes kartlegge behovet for nye skolebøker for hver enkelt skole som grunnlag for å vurdere budsjettjustering ifm 2. Tertialrapport halvår 2022 slik at skolebøker eventuelt kan kjøpes inn til nytt skoleår høsten 2022 samt som grunnlag for budsjett prioriteringer til neste år og økonomiplan perioden 2023-2027.

 

  1. Egen sak legges frem til politisk behandling i møtet i Levekårsutvalget 24. august