Meny

Minnevegg ved kremasjon – Tau kirke

19.04.2024 Arild Gjerde. Kommunestyrerepresentant Senterpartiet

Interpellasjon til Kommunestyret 24.04.2024

Som kjent begynne det å bli plassmangel på Tau gravlund, og nå skal denne snart utvides.

Senterpartiet ønsker at det lages en minnevegg for de som går bort, som ikke ønsker vanlig tradisjonell grav.

Forslag til vedtak;
Kommunestyret ber fellesrådet vurdere minnevegg på Tau kirkegård