Meny
Portrett Linda Asbjørnsen

Pressemelding fra Årsmøtet i Senterpartiet i Strand 18.01.2024

Senterpartiet i Strand avholdt 18.01.2022 sitt årsmøte på Skjeggebustane på Tau.

Linda Asbjørnsen ble på årsmøtet valgt til ny leder i Strand Senterparti.

Linda overtar etter Arild Gjerde som har vært styreleder i 2 år. Linda har vært med i både styret og kommunestyret en periode og var i forrige periode medlem i Levekårsutvalget. Nå er hun både 1. vara til Kommunestyret og til Levekårsutvalget. De fleste kjenner nok Linda fra Strand Revylag😊

Den nye sammensetningen av styret i Senterpartiet i Strand er slik:

 • Leder: Linda Asbjørnsen
 • Nestleder: Frida Apall Erevik 
 • Kasserer: Ann Kristin Voster
 • Sekretær: Doris Nessa Hetland 
 • Kasserer: Ann Kristin Voster
 • Studieleder: Svein Kjetil Rønnevik
 • Styremedlem: Linda Jårvik 
 • Styremedlem: Arild Gjerde
 • Gruppeleder: Alf Henning Heggheim møter fast på styremøtene
 • Vara:
  1. vara Nils Kristian Helmikstøl
  2. vara Sigmund Melberg

Ellers vedtok årsmøtet å sende leserinnlegg «Ryfast – På høg tid at Ryfylke blir høyrde nå i 2024!»