Meny
Bilde - Møte 26 Juni 2023 Rog Sp_Strand Sp_NAV Strand_Ryfylke L_ASAP

PRESSEMELDING

Møte 26.06 med Rogaland Sp sine fylkestopper, NAV Strand flyktningetjenesten, Ryfylke læringssenter og ASAP personal

 

Senterpartiet sine fylkestopper og Senterpartiet i Strand hadde Tirsdag 26.06 møte med flyktningetjenesten i NAV Strand, Ryfylke Læringssenter og ASAP personal der tema var integrering og inkludering av flyktninger/våre nye landsmenn. Også Strandbuen var invitert.

Bakgrunnen er at Rogaland Senterparti har temauker med besøk rundt i fylket, og der erfaring blir oppsummert og delt med alle Senterparti lagene i påfølgende Teams møter. Strand blir regnet som en av de fremste kommunene i fylket på integrering og inkludering. Det er vi stolte av! Derfor la fylkestoppene turen til Strand.

I 2023 har Kommunestyret vedtatt mottak av 170 flyktninger, hovedsakelig ukrainske. Suksessen vi fikk høre om var skreddersøm/individuell tilpasning, fleksibilitet, nærhet og god dialog mellom de ulike instansene som jobber med integrering og inkludering. Ansatte, frivilligheten og alle instanser sitt brennende engasjement for å lykkes i forhold til dette viktige samfunnsoppdraget som integrering og inkludering er, ble gjennomgående tema på møte. Vaskeriet på Jørpeland, Westcontrol og Tau Mølle ble nevnt som gode eksempler på bedrifter som bidrar i dette viktige arbeidet.

Det ble etterlyst større forutsigbarhet fra statlige myndigheter i forhold til rammevilkårene for mottak av spesielt ukrainske flyktninger. Boligsituasjonen er for de fleste kommuner i landet utfordrende, og vi er i ferd med å møte et «metningspunkt» i forhold til mottak. ASAP påpekte også de nye innleie reglene som krevende og lite fleksible spesielt i forhold til grupper i samfunnet som har behov for å komne seg inn i arbeidslivet, få en ny sjanse og bevise gjennom praksisplasser og skaffe seg gode referanser.

Takk for et godt og innholdsrikt møte til Senterpartiet i Rogaland sine fylkestopper Hanne Marte Vatnaland og Bente Gro Milwertz Slettebø, NAV Strand flyktningetjenesten ved Inger Kristine Vasstveit og Andreas Frantsen, Ryfylke Læringssenter ved Elise Norland Sørheim og Torbjørn Vidnes og ASAP personal ved Thor Morten Bratli og Colin Adams. For Senterpartiet i Strand møtte Linda Asbjørnsen og Alf Henning Heggheim.

For spørsmål kan Alf Henning Heggheim, gruppeleder for Senterpartiet i Strand, tlf. 482 78 857 eller Linda Asbjørnsen, medlem i Levekårsutvalget, tlf. 907 90 585 kontaktes for evt spørsmål.