Meny

Raskere nedbetaling gjeld: Vurdere muligheten for å betale mer enn minste tillatte avdrag på lån.

Alf Henning Heggheim. Gruppeleder Senterpartiet

Interpellasjon til møtet i Kommunestyret 30.08.2023. 

Interpellasjon på vegne av Sp, Ap, SV og MDG

Budsjettforslaget for 2023 har videreført forslaget fra 2022 om avdragsfrihet for flere lån for å oppnå minste tillatte avdrag. Dette er imidlertid ikke en sunn utvikling. Strand kommune har i dag en låneportefølje på 26 investeringslån. 

For noen år siden betalte kommunen mer enn minste tillatte avdrag. Ved å betale mer enn minste tillatte avdrag tok vi et større ansvar for gjeldsbyrden enn minstekravet etter lovteksten. 

Langsiktig gjeld på kommunens investeringer vil i løpet av 2022 øke med 169,5 mill. Videre i økonomiplanperioden vil økningen være formidabel på ca 624,6 mill. I 2023 vil økningen være på 114,6 mill., videre øker gjelden med 120,2 mill. i 2024, 52,1 mill. i 2025 og hele 337,7 mill. i 2026.

Dette var også noe kommunedirektøren tok opp på budsjettkonferansen 14. juni 2023.

Forslag til vedtak:
Kommunedirektøren bes ifm budsjett- og økonomiplan 2024-2027 på muligheten for å betale mer enn minste tillatte avdrag på lån.