Meny

Tilliten til sentrale politikere i regjering og storting er sterkt svekket hvis vedtaket blir stående

Av Senterpartiet i Strand. Alf Henning Heggheim, gruppeleder

Strand Sp kommenterer i dette innlegget kommunalkomiteens avgjørelse i grensejusteringssaken.

Dette er skuffende av kommunalkomiteen med Ap, Sp, H og FrP. Tilliten i befolkningen til sentrale politikere i regjering og storting er sterkt svekket hvis dette blir stående som stortingsvedtak 8. desember. Lokaldemokrati og det å lytte til folk blir bare ord uten handling og troverdighet. Folk flest forstår det rett og slett ikke. Det er ikke rakettforskning hvorfor regjeringspartiene sliter på meningsmålingene når de holder på med selvskudd med en slik kaliber. Folk er ikke dumme, og gjennomskuer dette!

Samtidig vil jeg gi skryt til både Strand Ap, Strand Sp, Ap og Sp lagene, ordfører i Strand og ordførerne i Ryfylke, aksjonsgruppa i Forsand og mange støttespillere på ulike nivåer for virkelig å ha stått på i denne saken. Utallige timer er lagt ned. Når vi ikke blir hørt, og det er mangel på gode argumenter og folkeviljen ikke blir lyttet til, er det frustrerende. Kanskje fornuften vil seire til slutt – en gang.

Parlamentarisk nestleder i Sp, Geir Pollestad, har ved flere anledninger sagt at Sp inkludert kommunalministeren er imot dette vedtaket. Og ingen har oss bekjent korrigert Pollestad på det. Statsministeren sa på politisk kvarter 24.06. at dette er kommunalministeren sin beslutning.

Hadia Tajik i Ap sa nylig til Stavanger Aftenblad når Pollestad ba henne ta opp saken i Ap, at hun er feil adresse, og at han må ta det med kommunalministeren. Innstillingen fra kommunalkomiteen legger også vekt på at ansvaret ligger hos kommunalministeren. Hvis saken er så enkel, kan Stortinget 8. desember be kommunalministeren vurdere saken på nytt, og komme med sin beslutning. Utfallet er da klart, og det blir grensejustering til Strand. Høyre bør også kunne støtte et slikt vedtak når de begrunner sitt ståsted med at ansvaret for grensejusteringen ligger hos kommunalministeren i henhold til inndelingsloven.

Men, alle vet at Sp tapte saken i en hestehandel internt i regjeringen før beslutningen i juni. Partipisken i Ap svinger hardt. Da blir både innstillingen fra kommunalkomiteen og uttalelsen fra Hadia Tajik hul og uærlig, og folk flest ser det. Hvorfor da ikke være ærlig og fortelle sannheten?