Meny

Vedrørende SFO lokaler

Linda Asbjørnsen. Medlem Levekår

Grunngitt spørsmål til møtet i Levekårsutvalget 20.09.2023.

Strand kommune har som kjent investert i en flott barneskole som nå har vært i bruk i litt over ett år. Det har ikke vært helt utfordringsfritt, og skolen sliter fortsatt med plassmangel.

1 klassingene har sine klasserom i brakker. Det samme har også SFO elevene. Det nye nå er at det viser seg at det heller ikke er plass til SFO elevene i de tiltenkte brakkene.

Foreldre til SFO elevene fikk den 23 august, tilsendt transpondermelding, som opplyser om endring i lokalene.. Endringene gjelder lokalene for 2, 3 og 4 trinn SFO. På grunn av økt antall av elever, ser man at andre etasje i modulbygget ikke lengre har nok plass for 2, 3 og 4 trinn, og til de aktivitetene de ønsker. Fra denne dato vil derfor SFO basen bli i skolens kantine.

Plassmangel synes til å bli en farsott og gjenganger i kommunen. Dette til tross for at vi har bygd en helt ny skole hvor meningen var å skulle ha plass til disse.

Spørsmål:
1. Hva er tanken videre med hensyn til den stadig økende plassmangelen, på Fjelltun skole og i SFO?
2. Er flere brakker/modulbygg under planlegging, evt.plassering?
3. Når vil modulbyggene/brakkene eventuelt bli erstattet med en skole, og SFO lokaler med plass til alle?
4. Videre planer om utbygging/utbedring av skolen- og SFO lokaler?