Meny
Frida innlegg

Vi vil styrke psykiatritjenesten i Strand

Av Frida Apall Erevik 4. kandidat Senterpartiet i Strand.

Alle kan i perioder i livet, av ulike årsaker, oppleve å trenge profesjonell hjelp til å mestre hverdagen og komme igjennom en krevende periode. Strand Senterparti har ved flere anledninger det siste året, tatt opp behovet for å styrke psykiatritjenesten i kommunen. Spesielt med tanke på et lavterskeltilbud for ungdom og voksne. Vi mener et slikt lavterskeltilbud må være gratis, med kort ventetid på max 1-2 uker uten henvisning fra lege. Vi mener det også bør være tilstrekkelig med psykologer i et slikt tilbud.

Bakgrunnen for Strand Senterparti sitt engasjement er tilbakemeldinger fra innbyggere. Vi vet at flere har opplevd svært lang ventetid og at enkelte har måtte vente på hjelp fra psykolog i 6-8 måneder etter henvendelse fra lege. Dette er ikke godt nok.

Vi har også fått tilbakemeldinger fra flere som mener det ikke er tilstrekkelig med psykologer i kommunen og at informasjon om hvor og hvilke hjelpetilbud som er tilgjengelige er vanskelig å finne. Noen stiller også spørsmål om kommunen i for stor grad har prioritert kombinasjonen psykiatri/rus på bekostning av de med rene psykiske lidelser.

Psykiatritjenesten i Strand opplever tidvis høyt tempo og press. I snitt mottas det 2-3 søknader i uken. I 2022 hadde Strand kommune 116 nye henvisninger/søknader. Ca 100 av disse var psykiatriske henvendelser.

For meg og Senterpartiet i Strand er psykisk helse ett av våre viktigste satsingsområder. Vi vil fortsette vår kamp slik at våre innbyggere med behov for rask psykisk helsehjelp skal få et godt og gratis tilbud innen noen få uker og sikre nok psykologer til å dekke behovet i kommunen. Vi vil også styrke pårørendesamarbeidet og dagaktivitetstilbudet for de som over lengre perioder mottar psykisk helsehjelp. Alle skal oppleve en meningsfull hverdag!

Til slutt vil jeg oppfordre alle til å ta vare på hverandre og våge å spørre de rundt seg hvordan de har det. Jeg vil også minne om de viktige psykevettreglene;

1. Bær ikke på tunge tanker alene.
2. Snakk med en du stoler på, og søk hjelp i tide.
3. Gjør noe godt for deg selv og andre, så ofte du kan.
4. Øv deg på å sette ord på hvordan du har det.
5. Bruk tid på det som gir mening for deg.
6. Gi tid til de som betyr noe for deg.
7. Vit at vanskelige dager er en viktig del av din utvikling.
8. Pust med magen.
9. Vær litt aktiv hver dag.
10. En god natts søvn gjør de fleste dager lettere. 

Vi har alle et ansvar og mennesker trenger mennesker!