Meny

Møte- og aktivitetsplan 2024 – studieutvalet

Dato

Aktivitet

Ansvarleg

Kommentarar

mars 2024

 

Infoskriv til studieleiarane i lokallaga

 

Karin

 -info om fylkesstudieutvalet si rolle

-oppmoding om studiearbeid i lokallaga

-orienteringar

-viktig informasjon

02.05.2023 kl. 21-22

Møte studieutvalet

 

Karin

-vedta møteplan

-oppdatering på studiearbeidet i fylket/SK/SU

-orienteringar 

mars-des. 2024

 

Studiearbeid på «Det grøne hjulet» i fylkesstyret Sp.

I tillegg skal det førast anna studiearbeid under politisk arbeid.

 

Karin

 

 

Karin og Ivar

-fast sak på alle ordinære fylkesstyremøte Sp

 

mars-des. 2024

 

 

Studiearbeid i Senterkvinnene og Senterungdomen sine fylkesorganisasjonar.

 

Rita og Jonas

 

 

22.08.2024 kl. 21-22

Møte studieutvalet

Karin o

-planlegge webinar

-oppdatering på studiearbeidet i fylket/SK/SU

-skriftlege og munnlege orienteringar 

12.09.2024 (kl. 20.00 -21.30)

 

Teamsmøte / webinar

Studieutvalet og fylkessekretær

-aktuelle studieringar opp mot organisasjonsarbeidet

-oppdatering på studiearbeidet i lokallaga

-tips, idear og PP

-kursportalen

-orienteringar

 

okt. 2024

Infoskriv til studieleiarane i

lokallaga

 

Karin

 

-info om studiearbeid

-oppmoding om studiearbeid i lokallaga

-orienteringar

-viktig informasjon

28.11.2024

Møte studieutvalet

Karin

-planlegge webinar

-oppdatering på studiearbeidet i fylket/SK/SU

-orienteringar

13.01.2025

Møte studieutvalet

Karin

-årsmelding studieutvalet

-oppdatering på studiearbeidet i fylket/SK/SU

- orienteringar

 

06.02.2025 (kl. 20.00 – 21.30)

 

Teamsmøte / webinar

 

Studieutvalet og fylkessekretær

-aktuelle studieringar opp mot organisasjonsarbeidet

-oppdatering på studiearbeidet i lokallaga

-tips, idear og PP

-kursportalen

-orienteringar