Meny
BEREDSKAP ER IKKJE MEG OG MITT. DET ER VI OG OSS.

BEREDSKAP ER IKKJE MEG OG MITT. DET ER VI OG OSS.

Måndag kveld vitja justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl Florø. Der deltok ho på eit folkemøte i regi av Kinn Senterparti med tittelen "Nasjonal kontroll, sikkerheit og beredskap. Korleis rustar vi oss for den nye sikkerheits-situasjonen?" 

Styremedlem i Kinn Senterparti, Elisabeth Halsne, deltok på møtet, og deler her sine tankar kring dette viktige temaet og besøket. 

Høgre sitt svar på krisene er å kutte i distriktspolitikken

Høgre sitt svar på krisene er å kutte i distriktspolitikken

I over eitt år har Høgre hamra laus med kritikk av regjeringa. Stigande meiningsmålingar har gjort at høgrefolka er blitt stadig meir entusiastiske. I førre veke presenterte Høgre omsider sitt alternative statsbudsjett.

Næringslivet treng strakstiltak for å redusere drivstoffkostnaden

Næringslivet treng strakstiltak for å redusere drivstoffkostnaden

Siste året har vi sett ein formidabel auke i drivstoffprisen.  Berre på diesel har kostnadsauken siste året vore på rundt 50%.

Folkerøysting om Vestland fylke

Folkerøysting om Vestland fylke

Fylkesårsmøte i Sogn og Fjordane Senterparti vedtok samrøystes 11. og 12. mars 2022 fråsegn "Folkerøysting om Vestland fylke".