Meny
Bli medlem

Sogn og Fjordane

Aktuelt

Følg oss på Facebook
Det betyr noko kven som styrer landet

Det betyr noko kven som styrer landet

Som ordførarar står vi med ansvar for tenester som er viktige i kvardagen til folk. Vi ser kvar dag korleis  nasjonale føringar påverkar livet i lokalsamfunna våre. 

Naturressursane må vere under norsk kontroll og skape ringverknader lokalt

Naturressursane må vere under norsk kontroll og skape ringverknader lokalt

Senterpartiet meiner naturressursane våre må vere under norsk eigarskap og kontroll – det ønskjer ikkje høgreregjeringa.

Ny kurs for heile landet!

Ny kurs for heile landet!

Senterpartiet vil ha ei ny regjering, med ei heilt ny retning. Me vil ha eit Noreg med ein politikk for heile landet, slik at det skal vere like lett å bu i Florø, Framfjorden og Faleide som i Oslo. 

Nok dobbelt- kommunikasjon

Nok dobbelt- kommunikasjon

Det må bli slutt på at Venstre og Alfred Bjørlo får fritt spelerom til å drive med dobbeltkommunikasjon i media.

2021 Kristin Rundsveen Bøtun, Sogn og Fjordane

Klimadebatt og heilskap

Klimadebatten har vore brennheit både internt i Senterpartiet og i media dette året. Vi er mange i Senterpartiet som ynskte klima- og miljødebatten i partiet velkommen og som vil at partiet vårt skal ha ein tydlegare, grønare profil. 

Ei psykt viktig prioritering

Ei psykt viktig prioritering

Psykiske plagar har etablert seg som ei av dei største helseutfordringane i Noreg. Dei siste åra har stadig fleire barn og unge hatt behov for psykisk helsehjelp. Likevel har det ikkje vorte prioritert nok ressursar til å imøtekomme den aukande pågangen på ein god nok måte. Det vil Senterpartiet gjere noko med.

Ein varsla lærarmangel

Ein varsla lærarmangel

Norge har allereie ein betydelig lærarmangel. Senterpartiet frykter at dette problemet vil auke i åra som kjem, basert på tre vedtak som regjeringspartia har gjort. Disse vedtaka er ille nok kvar for seg, men i sum kan dei bli eksplosive. Senterpartiet krev at lærarar får tilbake tid og tillit til å gjere det dei aller mest vil; bidra til læring hjå elevane.

Spinning