Meny
Bli medlem

Sogn og Fjordane

Aktuelt

Følg oss på Facebook
2021 Kristin Rundsveen Bøtun, Sogn og Fjordane

Klimadebatt og heilskap

Klimadebatten har vore brennheit både internt i Senterpartiet og i media dette året. Vi er mange i Senterpartiet som ynskte klima- og miljødebatten i partiet velkommen og som vil at partiet vårt skal ha ein tydlegare, grønare profil. 

Ei psykt viktig prioritering

Ei psykt viktig prioritering

Psykiske plagar har etablert seg som ei av dei største helseutfordringane i Noreg. Dei siste åra har stadig fleire barn og unge hatt behov for psykisk helsehjelp. Likevel har det ikkje vorte prioritert nok ressursar til å imøtekomme den aukande pågangen på ein god nok måte. Det vil Senterpartiet gjere noko med.

Ein varsla lærarmangel

Ein varsla lærarmangel

Norge har allereie ein betydelig lærarmangel. Senterpartiet frykter at dette problemet vil auke i åra som kjem, basert på tre vedtak som regjeringspartia har gjort. Disse vedtaka er ille nok kvar for seg, men i sum kan dei bli eksplosive. Senterpartiet krev at lærarar får tilbake tid og tillit til å gjere det dei aller mest vil; bidra til læring hjå elevane.

Stortings-representant Liv Signe Navarsete sitt innlegg til landsmøte

Stortings-representant Liv Signe Navarsete sitt innlegg til landsmøte

Gode landsmøte,

Lite er viktigare for oss enn tryggleik.

I Noreg kan dei fleste av oss leve trygge og gode liv.

Kva kan rokke ved dette?

To av dei største farane er klimaendringane – og atomvåpenbruk.

Fylkesleiar sitt innlegg på Landsmøte

Fylkesleiar sitt innlegg på Landsmøte

Kjære landsmøte!

Tusen takk til Trygve for ei fantastisk flott tale, og til programkomiteen med Marit i spissen for godt arbeid!

2020 Vestlandsvær, Sogn og Fjordane

Vedtekne uttalar – Fylkesårsmøtet 2021

Sogn og Fjordane Senterparti vedtok fire uttalar under Fylkesårsmøte 2021! Uttalenemnda innstilte på handsaming av uttalane: Trygg i heile Sogn og Fjordane, Ei God ungdomstid og Auka sjølvråderett styrkar utviklinga. Fylkesleiar Sigurd Reksnes utfordra årsmøtet med uttale om bondeopprør 2021, på direkten under si tale. Alle uttalane vart samrøystes vedtekne av fylkesårsmøtet!

Nytt fylkesstyre - Fylkesårsmøtet 2021

Nytt fylkesstyre - Fylkesårsmøtet 2021

Sogn og Fjordane Senterparti hadde sitt digitale fylkesårsmøte 7.-8. mai. Det vart gjort val av nytt fylkesstyret laurdag 8. mai. Alle val vart samrøystes vedteke etter valnemnda si tilråding. Morten Askvik, Karoline A. Bjerkeset og Jan Herstad takka neit til attval.

Ja til matproduksjon i heile landet

Ja til matproduksjon i heile landet

Vi kjenner alle ein bonde. Ein som står opp kvar morgon for å sjå til at dyra er friske og mette. Ein som jobbar seint og tidleg anten det er våronn, slått eller lamming.

Sigurd Reksnes innstilt som sentralstyremedlem i Senterpartiet

Sigurd Reksnes innstilt som sentralstyremedlem i Senterpartiet

Senterpartiet skal ha landsmøte 4.-6. juni og innstilinga til valkomiteen er klar. 

Spinning