Meny
AUKE I STUDIERINGTIMAR FOR SOGN OG FJORDANE SENTERPARTI 2022

AUKE I STUDIERINGTIMAR FOR SOGN OG FJORDANE SENTERPARTI 2022

Det er god studieaktivitet i Sogn og Fjordane Senterparti, etter at rapporteringa av studietimar er samla inn frå alle lokallaga viser det at nesten fem hundre timar med studiearbeid er gjennomført i mellomvalåret 2022.

2020 Melkehenting, Sogn og Fjordane

Høgre og Frp baklengs med bind for auga inn i framtida

Dei borgarlege partia har ikkje lært noko av tida vi har lagt bak oss.

BEREDSKAP ER IKKJE MEG OG MITT. DET ER VI OG OSS.

BEREDSKAP ER IKKJE MEG OG MITT. DET ER VI OG OSS.

Måndag kveld vitja justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl Florø. Der deltok ho på eit folkemøte i regi av Kinn Senterparti med tittelen "Nasjonal kontroll, sikkerheit og beredskap. Korleis rustar vi oss for den nye sikkerheits-situasjonen?" 

Styremedlem i Kinn Senterparti, Elisabeth Halsne, deltok på møtet, og deler her sine tankar kring dette viktige temaet og besøket. 

Høgre sitt svar på krisene er å kutte i distriktspolitikken

Høgre sitt svar på krisene er å kutte i distriktspolitikken

I over eitt år har Høgre hamra laus med kritikk av regjeringa. Stigande meiningsmålingar har gjort at høgrefolka er blitt stadig meir entusiastiske. I førre veke presenterte Høgre omsider sitt alternative statsbudsjett.

Næringslivet treng strakstiltak for å redusere drivstoffkostnaden

Næringslivet treng strakstiltak for å redusere drivstoffkostnaden

Siste året har vi sett ein formidabel auke i drivstoffprisen.  Berre på diesel har kostnadsauken siste året vore på rundt 50%.

Folkerøysting om Vestland fylke

Folkerøysting om Vestland fylke

Fylkesårsmøte i Sogn og Fjordane Senterparti vedtok samrøystes 11. og 12. mars 2022 fråsegn "Folkerøysting om Vestland fylke".