Meny

Sogn og Fjordane

Aktuelt

Følg oss på Facebook
Næringslivet treng strakstiltak for å redusere drivstoffkostnaden

Næringslivet treng strakstiltak for å redusere drivstoffkostnaden

Siste året har vi sett ein formidabel auke i drivstoffprisen.  Berre på diesel har kostnadsauken siste året vore på rundt 50%.

Folkerøysting om Vestland fylke

Folkerøysting om Vestland fylke

Fylkesårsmøte i Sogn og Fjordane Senterparti vedtok samrøystes 11. og 12. mars 2022 fråsegn "Folkerøysting om Vestland fylke".

Det betyr noko kven som styrer landet

Det betyr noko kven som styrer landet

Som ordførarar står vi med ansvar for tenester som er viktige i kvardagen til folk. Vi ser kvar dag korleis  nasjonale føringar påverkar livet i lokalsamfunna våre.