Meny

Velstandskonferanse 2017

Velkomen til Velstandskonferanse i Florø- ein konferanse i samarbeid med dei andre fire fylkeslaga på Vestlandet.

Stad: QUALITY HOTEL FLORØ – 24. OG 25. NOVEMBER

Førebels program:

Fredag 24. November:13:30 Frammøte og innkvartering.

Kaffi / te + noko lite å bite i.

14:00 Opning v/fylkesleiar i Senterpartiet i Sogn og Fjordane Sigurd Reksnes.

14:15 Klima og grønt skifte

• v/Anne Jortveit – prosjektleiar i Norsk Klimastiftelse tidlegare leiar i Senterungdomen.

• v/Erling Sande – strategidirektør i Sogn og Fjordane Energi AS – tidlegare stortingsrepresentant for Sp.

• Spørsmål og kommentarar.

15:30 10 minutt beinstrekk.

15:45 Lokal og nasjonal beredskap i eit internasjonalt trusselbilde.

• v/Per Olav Vaagland – frå Forsvarets Forskningsinstitutt

– tidlegare sjef HV11.

• v/Liv Signe Navarsete – stortingsrepresentant / utanriks og forsvarskomiteen.

• Spørsmål og kommentarar.

17:00 10 minutt beinstrekk.

17:15 Programpost uavklara.

• v/

19:00 Ein slags aperitff

20:30 Middag og sosialt samvær.

Laurdag 25. November:

07:30 Frukost.

09:00 Ord for dagen.

09:10 Den politiske situasjonen

• Innleiing v/uavklara

• Generaldebatt – alle saker, små og store, kan takast opp.

10:30 Pause med frukt.

Rydding av rom og utsjekk.

10:50 Fiskeripolitkk / den nye velstandsnæringa v/Odd Helge Gangstad – leiar i fiskeripolitsk utval i Senterpartet i Møre og Romsdal – ordførar i Midsund.

• v/NN – uavklara.

• Spørsmål og kommentarar

12:00 10 minutt beinstrekk.

12:15 Programpost uavklara.

• v/

13:00 Avslutning v/dei møtande fylkesleiarar

13:15 Lunsj og heimreise.

(Med atterhald om endringar).

PÅMELDING TIL:
[email protected]

Frist: 10. november 2017

DELTAKARAVGIFT:

Enkeltrom 1 590,-

Dobbeltrom 1 390,-

(Fullpensjon – middag fredag,frukost og lunsj laurdag –kaffipausar m.v.)

Ved betaling på førehand:

Enkeltrom 1 490,-

Dobbeltrom 1 290,-

Betalast til kto.nr.

3710 30 71837 (Senterpartiet i SF)

Merk med namn på deltakar.

ARRANGØR:

Senterpartiet i Sogn og Fjordane – i samarbeid med dei andre fire fylkeslaga på Vestlandet.

KONTAKTINFORMASJON:

Senterpartiet i Sogn og Fjordane

Per Rune Vereide (fylkessekretær):

• e-post: [email protected]

• telefon: 9770 6884