Meny

Årsmøte i Stryn Sp 2024

Stad: Stryn kulturhus.

Sakliste:

 1. Godkjenning av innkalling og sakliste.
 2. Konstituering: Møteleiar.Referent.To frå årsmøtet til å signere årsmøteprotokoll.
 3. Dagsorden. (Sak nr. 11 kan bli flytta fram om det er behov for dette)
 4. Godkjenning av årsmelding 2023.
 5. Årsrekneskap for 2023.
 6. Orientering frå kommunestyregruppa.
 7. Arbeidsplan for 2024.
 8. Budsjett for 2024.
 9. Val.
 10. Uttalar.
 11. Diskusjon – Leidulf Gloppestad får ordet.
 12. Ymse.

Det vert sett av tid til litt mat undervegs i årsmøtet.