Meny
2022 Norsk fjellandskap og fjord, Sogn og Fjordane, Vestland

Stryn Senterparti går for fire nye år med Per Kjøllesdal som ordførar

Nominasjonsmøtet til Stryn Senterparti den 11.01.2023 gjekk samrøystes for å setje Per Kjøllesdal på fyrsteplass til kommunevallista. Han vil difor vere Stryn Senterparti sin ordførarkandidat ved kommunevalet til hausten.

Med seg på lista får han både nye og tidlegare listekandidatar, med god spreiing i alder og erfaringsbakgrunn. Det er teke omsyn til både kjønn og geografi når lista vart vedteken. Med dette listeframlegget har ein eit godt grunnlag for å gjere eit godt val til hausten.

Nummer

Namn

Stad

Fødselsår

1

Per Atle Kjøllesdal

Utvik

1956

2

Stine Fjellkårstad

Blaksæter

1999

3

Silje Åsnes Skarstein

Olden

1978

4

Johan Berge

Oppstryn

1969

5

Jorunn Aa Myklebust

Olden

1953

6

Marit N. Sandnes Skrede

Stryn

1969

7

Rune Myklebust

Oldedalen

1962

8

Arnt Magne Paulen

Innvik

1965

9

Anne Sølvi Sande

Lodalen

1971

10

Mahmut Yüsel

Innvik

1980

11

Kjell Ove Bergset

Blaksæter

1970

12

Margaret Skåre

Hjelledalen

1956

13

Oddbjørn Reme

Innvik

1980

14

Signe Opdal

Innvik

1975

15

Anne Loen Skåre

Olden

1962

16

Even Inge Nesje

Stryn

1967

17

Lene Drageset Hestenes

Innvik

1995

18

Karl Ove Loen

Loen

1961

19

Hege Gjertsen

Olden

1973

20

Bjarte Bergset

Blaksæter

1997

21

Lars Åge Hilde

Innvik

1960

22

Vivian Guddal

Hjelledalen

1982

23

Bjørnar Bøe

Stryn

1998

24

Arve Fjellkårstad

Blaksæter

1967

25

Tore Drageset

Innvik

1964

26

Grethe Sunde

Stryn

1973

GAL_19404_210997_4393758_1
Stryn Senterparti ynskjer seg Per Kjøllesdal som ordførar i fire nye år etter valet i september

 

Nominasjonsnemnda har vore samansett av: Ingolf Folven (leiar), Astrid D. Raftevold, Jorunn Aa Myklebust, Even Inge Nesj, Kjell Ove Bergset.