Meny
Lokallag

Sunnfjord Senterparti

Sunnfjord Senterparti

Vi vil bygge trygge lokalsamfunn med rettferdige og gode kommunale tenester.

Vi vil vere ein pådrivar for satsing på kultur og idrett, og skape varige verdiar gjennom våre store naturressursar. Sunnfjord kommune har ein variert arbeidsmarknad som gjev grunnlag for stabilitet og vekst. Senterpartiet vil jobbe for at kommunen skal vere ein pådrivar og lagspelar og støtte opp om initiativ frå innbyggjarar og næringsliv i heile kommunen. Senterpartiet vil hegne om intensjonsavtalen for Sunnfjord kommune. Vi vil bygge Førde til å bli det viktigaste vekstsenteret mellom Bergen og Ålesund.

Les mer