Meny
Fylkesleiar Jon Rikard Kleven og partileiar Trygve Slagsvold Vedum, som gjeste vårt fylkesårsmøte

5. Landbruk over hele Telemark – til ei inntekt å leve av

Telemark Senterparti forventer at regjeringa følger opp Hurdalsplattformen, og sørger for å legge fram en forpliktende og tidfestet plan for tetting av inntektsgapet sammenliknet med andre grupper i løpet av 2022. I tillegg tar Telemark Senterparti landbruks- og matministeren på ordet, og regner med at tettinga av inntektsgapet starter under vårens jordbruksforhandlinger.

Her er resten av uttalen:

Situasjonen i landbruket er svært alvorlig. Gårdsbruk avvikles hver dag, og inntektsutviklinga i landbruket er så svak at neste generasjon kvier seg for å ville bli bønder. Dette, sammen med en eksplosiv kostnadsvekst på innsatsfaktorer som bygningsmaterialer, kunstgjødsel, diesel og strøm gjør at situasjonen raskt kan bli enda verre.

Telemark Senterparti vil snu denne utviklinga. Vi vil at det skal være attraktivt å velge å bli bonde – i hele Telemark. Vi trenger et landbruk som legger til rette for matproduksjon på de naturgitte ressursene som finnes i vårt mangfoldige fylke.

Regjeringa har kommet godt i gang med å snu kursen i norsk landbruk. Arbeidet må fortsette, og regjeringa må sørge for framtidstro og optimisme for Telemarksbonden. Tettinga av inntektsgapet må begynne nå, og staten må sørge for at det oppleves trygt å satse på gårdsbruk og matproduksjon fra kyst til fjell i Telemark.