Meny
«Kongens Dam» og utvikling av Herrevassdraget

«Kongens Dam» og utvikling av Herrevassdraget

Jeg og Bamble Senterparti vil bevare «Kongens Dam» og vi mener det er et potensial for å utvikle området rundt Herrevassdraget til en kulturell møteplass og med en satsing på mikroturisme.

Det er kommunevalg – jeg velger meg …

Det er kommunevalg – jeg velger meg …

Partiet som fremmer det tillitsbaserte folkestyre, hvor avgjørelser skal treffes nærmest mulig dem som blir berørt; og av de som vet hvor skoen trykker.

Ansvarlighet og tillit framfor kontroll og byråkrati

Ansvarlighet og tillit framfor kontroll og byråkrati

Senterpartiet ønsker å delegere mer ansvar og faglig skjønn til førstelinja og fjerne rigide prosesser og rapporteringskrav. Vi politikere skal gi mål om retning for samfunnet, mens fagfolkene – de som kjenner hvor skoen trykker – skal gi målene innhold og sette dem ut i live.

Løsning for Kongens Dam nå – ikke vent på NVE

Løsning for Kongens Dam nå – ikke vent på NVE

Nylig hadde jeg gleden av å lede et folkemøte i lokalsamfunnet mitt på Herre. Tema var den foreslåtte rivinga av Kongens Dam, trolig det fremste beviset på industrihistorien som lever i husveggene og hjertene til Herres befolkning.

Målet må være null nedbygging av matjord

Målet må være null nedbygging av matjord

Nylig vedtok Stortinget et mål om å bygge ned 4000 dekar matjord per år.

-J eg mener Stortinget må tenke langsiktig, og da må målet være null nedbygging av matjord. Først da snakker vi jordvernmål, mener nestleder av Bamble Senterparti

Hva gjorde Vedum i en Bamble-åker?

Hva gjorde Vedum i en Bamble-åker?

Sist lørdag inviterte Senterpartiet alle, inkludert presse, til Herum gård hvor Trygve Slagsvold Vedum gjorde et stopp på sin landsturne. PD har gitt uttrykk for at dette var feil sted å prate politikk på. Senterpartiet derimot, trur på de fysiske og mindre offentlige møtene som et godt og viktig supplement i vår digitale tid.


Politikk er verdikamp

Politikk er verdikamp

Politikk er verdikamp og jeg trur på folkestyre. Jeg trur på enkeltmenneske og lokalsamfunnets evne til å skape si egen framtid. Jeg trur folk vil, og kan, være med når avgjørelser skal tas, men da må de også bli hørt.

Hva er det som gjør at mange tror at bøndene produserer så lite, gjør så mye feil og ikke vil tenke nytt, når fakta viser det motsatte?

Det koster å produsere mat. Kostnadene forsvinner ikke fordi om prisene går ned. Og vi vet det alle; billigst er ikke best.