Meny
Redningsbøye med stupetårn_Oslofjorden_foto Sp

Redd Oslofjorden!

Porsgrunn Senterparti er bekymret for tilstanden i Oslofjorden, og har sendt inn forslag til uttalelse/resolusjon for behandling på Telemark Senterparti sitt årsmøte 02.04.22 

Resolusjonen som ønskes behandlet kan du lese her:

Tilstanden i Oslofjorden er kritisk. Torsk, hummer og blåskjell blir borte, ærfuglen dør mens algene blomstrer og stillehavsøstersen formerer seg.

Vi har et etisk ansvar for kommende generasjoner i å redde Oslofjorden og kysten rundt. Da må det penger, kunnskap og samarbeid til.

Statens nylig utarbeidede helhetlige tiltaksplan for en ren og rik Oslofjord med et aktivt friluftsliv er et godt utgangspunkt for en omfattende redningsaksjon.

Telemark Senterparti understreker viktigheten av samarbeid på tvers av næringer for å bedre forholdene i denne fjorden som strekker seg fra rådhuskaia i Oslo og ned til Langesund.

En redningsaksjon vil være helt avhengig av betydelige bevilgninger over statsbudsjettet for ytterligere, kommunale rensetiltak og tiltak i landbruket for å redusere utslipp.

Frivilligheten er en viktig kraft for å redde fjorden. Lag og foreninger informerer innbyggerne og folk i alle aldre plukker søppel og fjerner stillehavsørsters hele året.

Telemark Senterparti vil:

  • at næringslivet sammen med det offentlige tar en lederrolle i å utvikle samarbeidet rundt Oslofjorden.
  • at staten skal ta en vesentlig del av kostnadene ved etablering av nitrogenrensing i kommunale renseanlegg
  • styrke frivilligheten med penger og kunnskap for å bidra i det viktige arbeidet