Meny
Innspill til distriktsmeldinga

Innspill til distriktsmeldinga

Det er det lokale initiativet som er viktig for å få alle deler i en kommune til å vokse. Porsgrunn Sp mener de viktigste kriteriene for å få vekst i både by og bygd er:

1. Fleksibel arbeidstid og -sted

2. Stimulere til næringsutvikling

3. Ta med seg det beste både fra byer og bygder

4. Rimelige og moderne boliger for småbarnsfamilier

Redd Oslofjorden!

Redd Oslofjorden!

Porsgrunn Senterparti er bekymret for tilstanden i Oslofjorden, og har sendt inn forslag til uttalelse/resolusjon for behandling på Telemark Senterparti sitt årsmøte 02.04.22 

Resolusjonen som ønskes behandlet kan du lese her:

Senterpartiet markerer miljødagen

Senterpartiet markerer miljødagen

Verdens miljødag, 5.juni, har vært markert i mange år. I Senterpartiet har vi brukt denne anledningen til å sette fokus på miljøutfordringer og til å samle inn penger til et internasjonalt miljø- og solidaritetsprosjekt ved å selge blomster eller granplanter. I år blir aksjonen mer digital, men ikke mindre viktig