Meny
Trygve Johny Sandvik

Minneord - Trygve Jonny Sandvik

Til minne.

Trygve Jonny Sandvik

Det var med stor sorg vi mottok budskapet om at Trygve Jonny var gått bort, så altfor tidlig, bare 57 år gammel. Selv om Trygve Jonny var åpen om sykdommen og utfallet, og vi var forberedt på det som ville komme, så var det sorgfullt å motta beskjed om hans bortgang. Vi vil først og fremst minnes Trygve Jonny som en god venn og partikollega, men også for hans gode arbeid, både som ordfører i Fosnes kommune og i arbeidet med å bygge nye Namsos kommune. I hans tid som ordfører fikk Fosnes og Jøa nytt flerbrukshus som inneholdt både bibliotek, basseng og flerbrukshall. Ved åpningen av flerbrukshuset var det en glad Trygve Jonny som ønsket velkommen til åpning og omvisning.

Trygve Jonny var alltid bevisst på å gi ros til alle som hadde vært en del av prosjektet, det være seg lokalpolitikere, kommuneadministrasjon og entreprenører i alle ledd.  Det å gi ros var en av Trygve Jonnys mange gode egenskaper. Han hadde en lun fremtreden, og glimt i øyet. Hans væremåte på den politiske arenaen var med på å skape tillit hos de som var i rommet.

I arbeidet der Fosnes, Namsos og Namdalseid kommuner skulle bygge en ny kommune, kom hans gode egenskaper til nytte. Han ledet arbeidet i Fellesnemnda for nye Namsos kommune på en god, inkluderende og tillitsfull måte, og bidro sterkt til at det ble lagt et godt grunnlag for etablering av nye Namsos kommune. Som ordfører og lokalpolitiker i Fosnes var Trygve Jonny også opptatt av at samarbeidet med kommunene i Namdalen var viktig, og det ble lyttet til når han hadde ordet, enten det var i møter i tidligere Midtre Namdal samkommune eller Namdal regionråd.

Med Trygve Jonny sin altfor tidlige bortgang har vi i Senterpartiet mistet en god og respektert partikollega som vi så gjerne skulle hatt med oss videre i arbeidet med å utvikle den nye kommunen. Men også det politiske Namsos og Namdalen har mistet en viktig støttespiller og samfunnsengasjert politiker. Trygve Jonny har satt spor etter seg i politikken, spor vi skal ta med oss videre å ta lærdom av. Våre tanker går til Oddrun, som har vært en god støttespiller for Trygve Jonny, og øvrig familie som har mistet det kjæreste de har.

Takk Trygve Jonny for den du var og det du ga. Vi lyser fred over Trygve Jonny sitt gode minne.

 

Namsos Senterparti

Trøndelag Senterparti