Meny
2019 Gruppeleder Fylkestingsruppa Trøndelag Steinar aspli

Trønderne har fått det bedre med ny regjering!

Med Senterpartiet i regjering har dagliglivet blitt bedre og enklere for mange trøndere. Mindre forskjeller og et sterkere fellesskap legger grunnlaget for tjenester nær folk og utvikler gode lokalsamfunn i hele Norge, og i hele Trøndelag.

Lavere skatt

Alle trøndere med inntekt under 750.000 får lavere skattebelastning. I Trøndelag er det i dag omtrent 250.000 mennesker som er ansatt et sted, enten i offentlig sektor eller i privat næringsliv. En stor del av disse får lavere skatt, da den gjennomsnittlige månedslønna i Trøndelag er 48.770 kroner.

Gratis ferjer

Alle ferjestrekninger som har færre enn 100.000 passasjerer i året ble gratis fra 1. juli. De øvrige ferjeprisene ble redusert med 30 prosent. Dette betyr bedre økonomi for fastboende og for turister og hytte/fritidsboligeiere. Disse ferjestrekningene er nå gratis i Trøndelag:

  • Dypfest – Tarva
  • Garten – Storfosna – Leksa – Værnes
  • Garten – Storfosna
  • Sula – Mausund– Dyrøy
  • Dyrøy – Gjæsingen – Sørburøy –Sauøya – Halten
  • Skei – Gutvik
  • Eidshaug – Gjerdinga
  • Borgan – Ramstadlandet

Pensjon fra første krone

Ikke alle som har jobba har hatt fulle stillinger og høy inntekt. Fra 1. januar i år fikk omtrent én million nordmenn bedre pensjon da regjeringen innførte pensjon fra første krone. Dette betyr mye for mange. Befolkningsstatistikken for Trøndelag viser at 84.911 trøndere er 62 år eller eldre. Mange av disse har nå fått en bedre økonomi med Senterpartiet i regjering.

Barn og familier prioriteres

Tall fra SSB viser at det er 5.257 6-åringer i Trøndelag. Disse får nå gratis halvtid i SFO. Det betyr reduserte månedlige utgifter for over 5.000 trønderske familier i fylket.

Bedre klima og miljø

Regjeringen bevilga i juni 1,1 milliarder til fem produksjonsanlegg for hydrogen langs Norskekysten. To av disse skal bygges i Trøndelag, på Hitra og i Nærøysund. Dette vil bety flere arbeidsplasser og sammen med Enova satser Trønderenergi flere hundre millioner på disse anleggene.

Et tryggere samfunn

Med Senterpartiet i regjering blir det opprettet 146 nye faste politistillinger, og det skal opprettes 20 nye polititjenestesteder i hele landet. Den nye totalberedskapskommisjonen er godt i gang med sitt arbeid og den sivile beredskapen er styrka med hele 500 millioner. Dette betyr bl.a. at Sivilforsvaret skal rustes opp med personell og materiell.

Styrka idrett, kultur og frivillighet

I Trøndelag er det over 1.000 frivillige lag og organisasjoner. Med Senterpartiet og Ap i regjering er det innført full momskompensasjon for frivillige organisasjoner i 2022. Dette er et av mange punkter fra regjeringserklæringen som nå er realisert.

Raskt internett uansett hvor du bor

Midlene til utbygging av bredbånd er løftet til et historisk høyt nivå med nye 100 millioner kroner. I Trøndelag er det nå igangsatt flere utbygginger av fibernett. Dette er i tråd med Hurdalsplattformen der vi har sagt at tilgangen til høykapasitets internett til en rettighet på lik linje med strøm. Der det ikke er grunnlag for kommersiell utbygging er det et mål å innføre leveringsplikt for bredbånd.

Teknologiutviklingen går stadig raskere og trådløst bredbånd kan nå ta over for fiber på flere plasser. Samtidig er det ikke samsvar mellom dekningskart og reell dekning i mange områder. Dette kompliserer utbyggingen og anbudsprosessene, og det kommer en ny utlysning for mange områder i Trøndelag senere i høst.

Mer til skole, helse og eldreomsorg

Med Senterpartiet og Ap i regjering har handlingsrommet til kommunene blitt økt med 4,5 milliarder. Dette utgjør mye for mange trønderske kommuner i en tid der kostnadene øker. Fylkeskommunene skal også nå tilby tannhelsetjenester til 21- og 22-åringer.

Trøndere har fått bedre tjenester med Senterpartiet i regjering

Valget i 2021 handlet om hva slags samfunn vi vil ha. Med Senterpartiet i regjering stakes det ut en ny og mer rettferdig kurs for alle. Vi ønsker å sikre gode tjenester nært folk, med flere arbeidsplasser, et variert kulturtilbud og god infrastruktur som til sammen utgjør gode og trygge lokalsamfunn – i hele Trøndelag.