Meny
2020 2.nestleder i Trøndelag Trøndelag Marte Halvorsen

Vårens vakreste eventyr!

Vårens vakreste eventyr!

Årets jordbruksforhandlinger har vært ekstra krevende grunnet høy kostnadsvekst. Landbruket kom med Krav om kostnadskompensasjon og tetting av inntektsgap. Det som er positivt til tross for en krevende økonomisk situasjon for landbruket, er at staten nå har samme virkelighetsforståelse som faglagene, noe bondelagets leder har bekreftet i intervju.

Staten imøtekommer landbrukets krav om kostnadskompensasjon for 2022 og 2023 og leverer i sin helhet. Sandra Borch har også før forhandlingene startet bidratt med 754 mill. i kostnadskompensasjon samt ekstra midler i potten til investeringer. Investeringsmidler som sårt trengs i næringa for å oppfylle løsdriftskravet som er politisk bestemt. At staten viser vilje til å tilføre midler for å avhjelpe investeringsbehovet, kompensere kostnadsvekst og tette inntektsgapet viser en politisk kurs.

Det er kritiske røster som hevder at landbruket har sugerør inn i statskassa men dette bildet kan nyanseres litt. Ja, landbruket får tilskudd, men landbruket leverer også noe tilbake. Disse tilskuddene kan også ses på som en investering i Norge AS. For hver krone du putter inn i landbruket får samfunnet 10 kr tilbake. Landbruket er Norges største fastlandsindustrien og generer 49.000 sysselsatte i matindustrien, 33 000 sysselsatte i transport og leverandørindustrien og 46 000 er sysselsatte i primærleddet. Dette gir landbruket en sysselsettingseffekt på hele 128 000 personer. Landbruket gir også tilleggsverdier som samfunnet nyter godt av. Reiselivet nyter godt av kulturlandskapet og lokal matproduksjon. Landbruket bidrar også til bosetting i distrikta. Dette er verdier som til alle tider har vært sentrale i Senterpartiets politikk.

Grunnet krigen i Ukraina har det nå oppstått en bredere politisk bevissthet om beredskap. Senterpartiets mangeårige politikk får nå bred støtte i Stortinget. Styrking av forsvaret og styrking av matvareberedskap er sentrale punkter. Den løpende matproduksjonen er den beste beredskapen og det er mål om å øke norsk sjølvforsyningsgrad og produsere mest mulig på norske ressurser. Regjeringen deler ikke ut penger til landbruksnæringa fordi det er gøy, men fordi den beste matberedskapen får vi ved å produsere den selv. Hovedmålene i årets oppgjør var å få kostnadskompensasjon og inntektsvekst. Med Senterparti i regjering er kostnadsveksten blitt kompensert. Med Senterparti i regjering ser vi at inntektsgapet tettes. Sp leverer. 

Marte Halvorsen

Nestleder i Trøndelag Senterparti

Gruppeleder Heim Senterparti