Meny
Mathea Lind, Merethe Bøhn-Flatås og Randi Haugskott

Verdsett typiske «kvinneyrker» mer i samfunnet!

Vi hører stadig i media om yrkesgrupper som ikke kommer seg inn i boligmarkedet grunnet økonomi. Yrkesgrupper som har høyere sykefravær og tidligere avgang fra yrkeslivet.

Vi trenger flere som kan jobbe i skoler, barnehager og helse-sosialtjenesten. Tilgangen til desentralisert høyere utdanning er essensielt. Det er viktig at høyere utdanningstilbud ligger i hjemfylket ditt. Forskning viser at de som utdanner seg i disse viktige yrkene i større grad enn andre studerer i hjemfylket sitt og blir boende der. Vi trenger sårt rekruttering her.

Typiske «kvinneyrker» er svært underbetalte. Rapporter sier at befolkningen mener denne yrkesgruppen betales for lite for den jobben de gjør. Arbeidsmarkedet er preget av lønnsforskjeller mellom yrkene vi tenker på som tradisjonelle kvinneyrker, og de yrkene som har vært dominerende av menn. Omsorgsyrker verdsettes mindre lønnsmessig enn de tekniske og akademiske jobbene.

Pandemien viste oss betydningen av de viktige jobbene i offentlig sektor. Skoler, helsevesen og barnehager har stått i frontlinjen for smittevern og tilrettelegging, for å ivareta barn, unge og de pleietrengende – de mest sårbare i samfunnet vårt. Kvinners andel av lønn har krøpet sakte oppover, og færre kvinner arbeider deltid enn før. Men vi har en lang vei å gå fortsatt. Vi ser fortsatt utlysninger av 20-prosentstillinger.

Det kjønnsdelte arbeidsmarkedet og lav verdsetting av kvinnedominert sektor går i stor grad ut over ansatte i den offentlige sektor.

Relasjonelt arbeid er også tøft! Det må også anerkjennes og verdsettes. De store kvinnegruppene i kommunen; barnehageansatte, sykepleiere/helsefagarbeidere, lærere, assistenter og miljøarbeidere utfører mye godt og viktig relasjonelt arbeid. Arbeid som på en eller annen måte behandler eller oppdrar, underviser og gir omsorg – arbeid som får stor betydning for mennesker. Relasjonelt arbeid er arbeid som er særlig krevende både fysisk og psykisk.

Det trengs tilstrekkelig med hender i disse yrkene. Slik at vi klarer å stå i disse kanskje viktigste jobbene som gjøres for oss innbyggerne, fra vi ligger i mors mage, i de viktige barnehageårene, i grunnskolen, den viktige ungdomstiden, helsetjenesten for barn, voksne og eldre.

Vi i Senterpartiet ønsker å fortsette å jobbe for «grunnstammen» i samfunnet vårt. For likelønn, desentralisert utdanning, og gode arbeidsmiljø for de ansatte.

 

Mathea Regine Gipling Lind, Merete Bøhn-Flatås og Randi Haugskott, Senterpartiet i Levanger