Meny
politi

Flere polititjenestesteder og mer politi i distriktene i Trøndelag

Etter 8 år med sentralisering av politi, ambulanse og en stadig svekkelse av beredskapen, har regjeringen varslet en ny kurs. Nå starter opprustingen av politiet i hele landet, og Trøndelag Senterparti har store ambisjoner for fylket vårt.

Regjeringen har varslet ei satsing på politiet, med flere ansatte over hele landet og 20 nye polititjenestesteder det kommende året. Mange lensmannskontor ble lagt ned under Solbergregjeringas politireform. Dette har vært en systematisk svekkelse av beredskapen, som har gjort politiet fjernere fra folk i hele fylket. Årsmøtet i Trøndelag Senterparti vil gi ros til regjeringen for arbeidet som nå er startet. Årsmøtet ønsker å prioritere at Levanger kommune og Meråker kommune får opprettet nye tjenestesteder, da de lokalt har uttrykt et særlig behov for tilstedeværende politi.

Samtidig vil vi understreke at de andre, gjenværende kontorene etter politireformen må styrkes. Flere tjenestesteder som overlevde Solberg- regjeringas sentralisering har nå et større nedslagsfelt, men har likevel mistet flere ansatte de siste årene. Når de 146 faste politistillingene skal fordeles utover i landet, mener derfor årsmøtet at tjenestesteder i distrikts-Trøndelag som har blitt svekket skal prioriteres. Slik skal vi styrke politiets tilstedeværelse i lokalsamfunnene.

Derfor sier årsmøtet i Trøndelag Senterparti ja til:

· Nye tjenestesteder i Levanger og Meråker kommune

· Nye årsverk skal prioriteres på tjenestesteder i distrikts-Trøndelag