Meny
vannkraft-kraft

Herredømme over egne vannkraftressurser

Det er variable og for det meste ekstreme strømpriser på Østlandet, og konsekvenser for private husstander og næringsliv er enorme. Dette på tross av tiltak som er ment å kompensere for det vi nå kaller strømpriskrisen. Vi forstår at det er et tidsspørsmål før lignende konsekvenser også vil gjelde for oss og resten av landet. Statkraft har bebudet raskere utbygging til midt- og nordnorge for å fjernet flaskehalsene.

Trøndelag Senterparti er bekymret for om det i realiteten finnes nødutganger i møte med de praktiske konsekvensene av EØS-regelverket og ikke minst tilslutningen til Acer, det såkalte forhandlingsrommet. Det vi nå erfarer, med det som kan beskrives som et løpsk marked når det gjelder kjøp og salg av fornybar kraft, spesielt vannkraft, er at vi ikke har det siste ordet når det kommer til regulering. Det er skremmende. Overføringen av suverenitet til markedskrefter gjennom direktiver og kompliserte «pakkeløsninger» utfordrer i sterk grad demokrati og nasjonal kontroll over vannkraften som av de fleste i Norge oppfattes som vår, og som er selve forutsetningen for trygghet og muligheter til å leve og drive. Vi har behov for varige løsninger, og en politikk som kan føre frem til fornuftig kraftutveksling og samarbeid, men der Norge har det siste ordet når det gjelder regulering og hensyn til egen befolkning, og egne behov. Marit Arnstad og SP står stødig i at vi må reforhandle avtaler om kraftutveksling, og har varslet dragkamp om Acer. Det har hun Trøndelag Senterparti sin støtte til å gjøre. Målet om like energipriser i hele Europa har SP vært kritiske til, begrunnet i bl.a. i de forutsetninger som er særskilt for et land som Norge. Det gjenstår å se om det er reelle forhandlingsmuligheter i forhandlingsrommet. Trøndelag Senterparti støtter arbeidet frem mot styrket kontroll over det norske kraftsystemet.