Meny
landbruk-korn-IMG_8492

Ja til mer volumproduksjon i Trøndelag!

Ja til mer volumproduksjon i Trøndelag!

Som første region i Norge er Trøndelag Europeisk Matregion i 2022. I slutten av juli inviteres det til Trøndersk Matfestival, og i 2023 blir det oste-VM i Trondheim. Bocuse d´Or Europe arrangeres i Trondheim i 2024 og vi er sikre på at lista kommer til å bli enda lengre. Skal Trøndelag hevde seg må det leveres råvarer i verdensklasse og det må leveres nok råvarer. Derfor er volumproduksjon og lange ubrutte verdikjeder svært viktige for å være i verdenstoppen.

Europeisk Matregion 2022 – ERG

Mange har kanskje lagt merke til det allerede at Trøndelag er Europeisk Matregion i år. Det har vært jobbet mye, av mange, for å få på plass denne markeringen. Utgangspunktet er unikt. Vi har trønderske råvarer i verdensklasse og når vi kombinerer dette med trøndersk gjestfrihet blir vi et godt vertskap som legger til rette for opplevelser som varer lenge. Vi mener det er avgjørende viktig at vi nå i løpet av dette jubileumsåret legger grunnlaget for videre utvikling av Trøndelag som matfylke. Alle gjennomførte aktiviteter må oppsummeres og vurderes; hva bringer oss videre?

Trøndelag er mangfoldig

Fylket vårt er mangfoldig og blir av mange omtalt som et Norge i miniatyr. Kyst, jord og fjell utgjør til sammen et mangfoldig landskap som sørger for at matproduksjonen også er rik og variert. Trøndelag produserer vel 20% av all maten i Norge mens befolkningen utgjør ca 10%. Dette gjør oss til en «eksportør» av råvarer, i verdensklasse, til andre landsdeler og til andre land. Dette gjør også sitt til at vi har et godt grunnlag for å ha såkalte lange verdikjeder, foredlingsanlegg som tar vare på og sikrer at den gode kvaliteten blir med videre fram til kjøkkenbenken enten hjem til deg eller på en restaurant. Det må vi også sikre for framtida, og gjennom årets jordbruksoppgjør har regjeringen tydelig vist at norsk landbruk og norske verdikjeder er viktig. Opptrappingsforpliktelsene i Hurdalsplattformen har startet gjennom et historisk løft. Så er det samtidig av stor betydning at det regionale nivået, fylkeskommunene, settes økonomisk i stand til å bidra til utviklingsarbeid i landbruket.

Ja til mer volum – og bedre utvalg

Deler av det trønderske landskapet er veldig godt egnet for volumproduksjon. Når råvarene er produsert må vi også sørge for at råvarene kan håndteres så nære markedet som mulig. Trønderske restauranter har hevdet seg i verdensklasse i senere år. Dette setter også økte krav til trønderske råvarer, både i volum og i kvalitet. Derfor er det så viktig at vi har muligheter til å levere volumvarer direkte fra Trøndelag. Volumproduksjonen er også utgangspunktet for mange spesialiteter. De store samvirkeaktørene håndterer volumproduksjonen men de legger også samtidig grunnlaget for at mindre aktører kan kjøpe råvarer, av høy trøndersk kvalitet, til sin videreforedling. Derfor er det så viktig at vi samtidig legger til rette for at det kan etableres småskala matproduksjon og videreutvikling av spesialiteter. Det er bare når vi får til denne unike og særpregede kombinasjonen vi klarer å hevde oss i verdenstoppen.

Guri Heggem

Ida Stuberg

Fylkestingsrepresentanter

Trøndelag Senterparti