Meny
Arnt Frøseth, Foto: Trondheim kommune

Arnt Frøseth til minne

Det var med stor vemod vi mottok budskapet om Arnt Frøseths bortgang. Han ble 78 år, og har lagt bak seg et langt og innholdsrikt liv.

Vi er glade for at vi fikk nyte godt av hans engasjement og arbeidsinnsats for Senterpartiet i mange ulike sammenhenger over lang tid. Den mest framtredende oppgaven han hadde, var som fylkesordfører i Sør-Trøndelag gjennom 12 år, fra 1992 til 2003. Før det hadde han en periode i Trondheim Bystyre som fast medlem, og en periode som varamedlem. Arnt var også sentralstyremedlem i Senterpartiet over en periode på åtte år. I hele sin periode som fylkesordfører møtte han også i fylkesstyret til Sør-Trøndelag Senterparti.

Vi minnes Arnt Frøseth som en engasjert og godt likt politiker. En klok og samlende væremåte, og hans evne til å kommunisere godt med all slags folk, var en viktig styrke for han i arbeidet for innbyggerne i Sør-Trøndelag. Arnt sitt gode humør og kjappe replikk bidro mang en gang til å løse opp stemningen, og tilrettelegge for gode politiske løsninger og kompromisser. Arnt gikk inn i sin politikergjerning med hele seg. Verdigrunnlaget fra oppveksten på Byneset, og engasjementet for de som hadde lite og var i nød, var alltid nært hos han.  Vi rundt han opplevde at han hadde blikket vendt mot framtida, og at han ville bidra til å forme morgendagens samfunn. Om han i partimøter var i tvil om hva han skulle stemme var konklusjonen ofte, "Jeg stemmer med Senterungdommen, de er framtida".

Arnt var både kulturinteressert og kulturutøver. Ikke sjelden opplevde vi at han i forbindelse med ulike anledninger, slo til med en sang eller dikt. Han brukte også ofte sin interesse for historie, kombinert med gode evner som forteller, som grunnlag for viktige taler, åpninger og andre opptredener. Mange av oss har opplevd hans glimrende skildringer av trøndersk landskap, og fortellinger om gleden og respekten for det som vokser og gror. Ingen kunne beskrive en duvende høstmoden kornåker som Arnt.

Igjennom 12 år som fylkesordfører var han innom mange saker, og deltok i utrolig mange anledninger. Om vi skal trekke fram noe spesielt fra hans fylkesordførerperiode, er det nok prosjektet RIT 2000, som etter en lang og arbeidsom periode førte fram til vedtaket om bygging av nytt regionsykehus på Øya i Trondheim, som vil bli husket best. Han engasjerte seg personlig i prosjektet, og arbeidet mot statlige myndigheter ga varige resultater for hele regionen. I tillegg var Arnt veldig engasjert i arbeidet for bevaring av Røros Sykehus. Et engasjement som også ga resultater, og i dag medfører at det på Røros er et effektivt sykehus.

Arnt Frøseth glemte aldri sitt opphav. "Det er mye man kan bruke bønder til", sa daværende Rørosordfører Even Erlien,  da de to sto i finstasen på Røros stasjon og ventet på Dronning Sonja som skulle komme på offisielt besøk. Det var en kommentar Arnt likte godt og snakket om i ettertid.

Vi takker Arnt Frøseth for solid innsats for Senterpartiet, og lyser fred over hans minne.