Meny
2020 Ungdomsskolelærer ved tavla

Støtte til kjøp av nye læremidler

Senterpartiet har nå sittet i regjering i over 100 dager. Mye bra er gjort, men mye arbeid gjenstår. Å snu skuta etter Høyre og Frp er en vanskelig jobb og Rom ble som kjent ikke bygd på en dag. Ei stor utfordring i flere skoler er mangelen på læremidler. Høyre og Frp gjennomførte en kjempestor skolereform som medførte store endringer i kompetansemålene i læreplanverket. Dette førte selvsagt til at læremidler produsert før 2020 ikke lengre dekker kompetansemålene. Det betyr at norske kommuner selv må kjøpe nye læremidler, men ingen ekstra statlige midler kom til kommunene for innkjøp av dette. Dette må Senterpartiet gjøre noe med.

 

Senterpartiet vil:

- At fagfornyelsen skal fullfinansieres, og at kommunene og fylkeskommunene gis en engangsstøtte for innkjøp av nye læremidler.