Meny
illustrasjon

Ti av fjorten ønsker en ny periode i fylkestinget.

Nominasjonskomiteen til Trøndelag Senterparti har startet arbeidet med ny liste til fylkestingsvalget 2023. Målet er å sette sammen ei liste som representerer Trøndelag på en god måte, med ambisjon om å være ledende i å styre og utvikle Trøndelag de neste fire årene.

Lederen i komiteen Heidi Greni har nå snakket med alle de sittende fylkestingsrepresentantene for Senterpartiet i Trøndelag og fått en oversikt over hvem som stiller seg til disposisjon for en ny periode i fylkestinget.

De som stiller seg til disposisjon for en ny periode er: Tomas Iver Hallem (Verdal), Rasmus Skålholt (Orkdal), Øyvind Bentås (Trondheim), Guri Heggem (Røros), Steinar Aspli (Nærøysund), Ida Stuberg (Inderøy), Hallgeir Grøntvedt (Ørland), Kari Anita Furunes (Meråker), Lillian Hatling (Steinkjer) og Ola T. Heggem (Rindal).

De som ikke ønsker renominasjon er: Gunn Iversen Stokke (Skaun), Ada Johanna Arnstad (Stjørdal), Randi Dille (Namsos) og Ola Husa Risan (Oppdal).

Nominasjonskomiteen har sendt brev til alle lokallaga der de ber om å få innspill på inntil 12 navn i uprioritert rekkefølge, hvorav maks seks fra egen kommune som de ønsker skal være med på fylkestingslista for 2013. Disse forslagene skal sendes komiteen innen 17. juni. Forslagene vil bli offentliggjort. 13. september legges det opp til medlemsmøter i alle lokallaga i Trøndelag Senterparti der lokallaga skal sette opp sine forslag til fylkestingsliste. Resultatene fra andre runde i nominasjonen vil bli offentliggjort 14. september. Nominasjonskomiteen vil på bakgrunn av de innkomne forsalgene starte sitt arbeid med å sette opp sitt forslag til fylkestingsliste. Nominasjonskomiteen har et må om å ha sitt forslag klart i slutten av oktober. Nominasjonsmøtet avholdes lørdag 26. november.

For ytterligere informasjon, kontakt leder i nominasjonskomiteen Heidi Greni, telefon 997 27 978.