Meny
illustrasjon

Trøndelag Senterparti fordømmer Russlands krigføring i Ukraina

Trøndelag Senterparti fordømmer hvordan Russland har brutt folkeretten og Ukrainas suverenitet med å gå til krig mot sitt naboland. Invasjonen vitner om en handling uten respekt for internasjonale lover og regler og er totalt uakseptabel. 

Norge har nå en selvsagt plikt til å gi hjelp og støtte til Ukraina, med humanitær hjelp og bistand, og ved å ta imot flyktninger. 

Norge er en del av de harde økonomiske sanksjoner som det internasjonale samfunnet iverksetter. Trøndelag Senterparti støtter disse sanksjonene og mener det også er viktig at det norske oljefondet trekker seg ut av Russland. 

Trøndelag Senterparti anser det som riktig at det sendes defensive våpen og militært utstyr til Ukraina og at det i første omgang er avsatt 2 mrd. kroner til humanitær bistand. Norge må ta sin del av ansvaret for flyktninger fra Ukraina.

Konflikten viser med tydelighet hvor viktig norsk medlemskap i NATO er. Samarbeidet med våre allierte i NATO er, sammen med et sterkt forankret nordisk utenriks- og sikkerhetspolitisk samarbeid, fundamentet for vår militære sikkerhet. 

Trøndelag Senterparti mener det haster med å styrke vårt nasjonale forsvar og forbedre vår egen forsvarsevne. Vår sivile beredskap trenger også et vesentlig løft. Det gjelder både beredskap gjennom økt matproduksjon, god energisikkerhet og forsvar mot digitale trusler og cyberangrep.