Meny
2019 Kulturlandskap med trafikkert vei

Vi har ingen å miste

Vi har ingen å miste.

Det er rystende tall over hardt skadde og drepte i trafikken også i sommer. Etter en tid med nedgang i antall alvorlige ulykker ser det ut som om holdninger til trafikksikkerhet igjen har endret seg. Vi ser de høyeste tallene siden 2016. Økt fart, store kvalitet-sprang mellom og på vegstrekninger og ting som tar vekk fokus fra kjøringen utsetter mange for stor fare.

Det er framsatt mange teorier på hva årsaken kan være, og det er sikkert sammensatt, men jeg tror at holdningsskapende arbeid blant trafikanter på to og fire hjul må intensiveres. Ikke bare hos de unge, men som tallene viser også for de mer erfarne sjåførene.

Trøndelag fylkeskommune har gjennom mange år hatt stort fokus på dette, og i samarbeid med flere organisasjoner og forbund, så man at arbeidet ga resultater.

Men nå ser det dessverre ut som om et par år med pandemi og dermed mindre praktisk arbeid på området, har fått konsekvenser. Dette gjenspeiler seg i hele landet. Dette viktige arbeidet må nå få økt oppmerksomhet på alle nivåer. Vi må forstå konsekvensene av vår adferd i trafikken, vi har ingen å miste. 

Gunn I Stokke

Senterpartiet