Meny
Bilde 3 Våronn i halsan

Vi trenger framtidstro i norsk landbruk!

Gjennomsnittsalderen til den norske bonden er 55 år, og det er stort behov for rekruttering i landbruksnæringa. Ungdommer som studerer landbruk i videregående skole eller som vurderer å ta over et aktivt gårdsbruk er nå i tenkeboksen på om landbruksnæringa er det riktige valget for framtida. Vi kan ikke miste flere små og mellomstore bruk i distriktene. Nå må det tas et alvorlig grep for å bedre lønnsomheten i næringen!

Landbruks- og matminister Sandra Borch ble tydelig berørt av det som skoleelever fra Mære landbruksskole formidlet under besøket der i forrige uke. Det var så viktig for elevene å få framført budskapet direkte til statsråden og regjeringen, at de brukte fridager i vinterferien sin til å møte Sandra Borch og guide henne rundt på skolen.

Elevene peker på den dårlige økonomien i landbruket og lite forutsigbarhet og trygghet for framtida, som hovedårsaker til at de nå er i tvil om det er gårdbrukere de vil bli. Etter mange år med dårlig lønnsomhet, lite forutsigbarhet og til tider et arbeid i ensomhet, er det mange gårdbrukere som også sliter med sin psykiske helse.

Elevenes innspill ga statsråden ekstra motivasjon og vilje til å stå på for å endre kursen i landbrukspolitikken; «det går en liten faen i meg» - som statsråden engasjert sa det selv. Å sikre økonomisk trygghet til landbruket før årets vekstsesong sånn at norske bønder sår og gjødsler for størst mulig norsk produksjon er avgjørende. I tillegg må inntektsgapet mellom den norske bonde og andre inntektsgrupper tettes i tråd med Hurdalsplattformen.

Trøndelag Senterparti mener at et aktivt, mangfoldig og bærekraftig landbruk er en av de viktigste forutsetningene for å kunne å ta hele landet i bruk.

Det skal ikke være noen tvil om at landbruket fortsatt skal bidra til å sikre bosetting og sysselsetting, som igjen gir grunnlag for livskraftige lokalsamfunn i hele landet.

Trøndelag Senterparti mener at matsikkerhet og matberedskap er viktig for innbyggerne i Norge. Når vi nå har krig i Europa ser vi dette enda tydeligere, og det er nødvendig med nye virkemidler og en ekstraordinær innsats for å bedre lønnsomheten i næringa. Jordbruksforhandlingene til våren blir derfor overmåte viktig, og i 2022 må vi se starten på en opptrappingsplan for bedret lønnsomhet, større sjølforsyning og en lysere framtid for norsk landbruk.

Trøndelag Senterparti støtter Landbruks- og matminister Sandra Borch i jobben hun gjør for den norske bonden, slik at norsk landbruk kan ha ei forutsigbar, trygg og lys framtid!