Meny
Bilde av Melhus sentrum og Melhusbrua

Tettstedet Melhus

Hva vi ønsker for tettstedet Melhus

 • Bygge opp et levende sentrum, også etter butikkenes stengetid
 • Grønne lunger og areal for aktivitet og rekreasjon i Melhus sentrum. Utrede muligheten for Saga-park og fremme kommunens vikingehistorie.
 • Melhus sentrum skal være et attraktivt sentrum med bolig, kultur, fritid, handel og service
 • Fortsette fortetting Melhus sentrum. Nei til å ta i bruk mer matjord til bolig og andre næringsformål. Legge til rette for spredt boligbygging utenfor sentrumsplanen
 • Arbeide for å utvikle nok areal for pendlerparkering for buss- og togreisende. Se på muligheten for bussavganger internt i nedre Melhus, også på kveldstid
 • Trafikksikkerheten bør økes i og til sentrum. Utrede trafikksikker løsning ved busstopp Bagøien sammen med Fylkeskommunen.
 • Utrede ny/alternativ til Høyeggen skole
 • Utrede kulturhus, som kan inneholde kulturskole, kor, korps, revylag, bibliotek, fritudsklubb, utstillingsareal, black-box, sal med scene, kino, frivilligheten, osv.
 • Tilrettelegge for oppstart av hotelldrift i Melhus sentrum. Hotellet bør også tilby et utested for innbyggerne
 • Øke antallet samlingsteder for innbyggere i alle aldre – i et folkehelseperspektiv
 • Områdeplan på Brekkåsen må legge til rette for familie- og førstegangsetablerereboliger. Legge til rette for familieboliger i Melhus. Utrede et ungbo-prosjekt i samarbeid med næringslivet
 • Melhus sentrum skal videreutvikles som et sterkt kommunesenter
 • Utrede mulighetene for kortholdsbane i Sjetnemarka

 

 

Kandidater fra Melhus

 • Tor Ingar S. Verstad - 4. plass på valglista
 • Siv Oline Bjørnvåg - 8. plass på valglista
 • Knut Ole Bleke - 21. plass på valglista
 • Ingrunn Aune - 23. plass på valglista
 • Åse Kornelia Bleke - 26. plass på valglista
 • Gjøran Moen - 30. plass på valglista

Se alle våre listekandidater