Meny

6. - 15. kandidatene på fylkestingslista

Kari Anita Furunes_2.jpeg

6. Kari Anita Furunes

Hun er 44 år og bor i Meråker. Hun er sitter på fylkestinget i dag og er hovedutvalgsleder for utdanning. Hun er også leder i rovviltnemda region 6. I forrige periode var hun ordfører i Meråker.

Hallgeir Grøntvedt.jpeg

7. Hallgeir Grøntvedt

Han er 64 år og bor på Ørlandet. Han sitter i fylkestinget i dag og er hovedutvalgsleder veg. Han har tidligere vært ordfører i Ørland.

Ida Stuberg.jpeg

8. Ida Stuberg

Hun er 42 år fra Inderøy. Hun sitter på fylkestinget i dag og er ordfører i Inderøy. Hun sitter også i Senterpartiets sentralstyre.

Nora Stein Baustad.jpeg

9. Nora Stein Baustad

Emilie Ryen Løkken.jpeg

10. Emilie Ryen Løkken

Nærskoleprinsippet er essensielt for å kunne ha et frodig nærmiljø i hele trøndelag, derfor vil vi i Senterpartiet kjempe for at en unngår ordninger som skroter nærskoleprinsippet. Et karakterbasert opptak fjerner retten til en skoleplass i nærmiljøet. Når retten på skoleplasser i nærmiljøet fjernes, risikerer vi å sette ungdom på bussturer på flere timer til neste skole. Derfor er det høyst nødvendig at vi beholder nærskoleprinsippet som inntaksmodell til den videregående skolen.

Trønderske ungdommer bruker mye tid på skolen, vi vet at det er mange unge som sliter psykisk, Senterpartiet mener at vi må møte ungdom der de er og der de bruker mest tid, derfor er det viktig at vi bedrer tilbudene som skal støtte opp om de som sliter i den videregående skolen vår.

Det grønne skiftet er på full fart, og Senterpartiet jobber for, og vil fortsette å jobbe for, at Trøndelag skal følge med på utviklingen. I fremtiden trenger vi flere klimavennlige løsninger. Vi trenger en klok forvaltning av naturressursene våre. Trøndelag er et fylke som satser tungt på forskning og teknologisk utvikling. I fremtiden trenger vi smarte teknologiske løsninger som tar hensyn til at Trøndelag, og ikke minst Norge, skal være framme i skoa med tanke på klimavennlig utvikling. Det er vårt ansvar som fylkespolitikere å tilrettelegge for det lokale næringslivet og sikre de arbeidsressursene de har behov for. Vi må tilrettelegge for at de videregående skolene har de utdanningstilbudene som det lokale næringslivet har behov for og at man får ut de unge i lære i de lokale bedriftene. Vi er nødt til å utdanne for framtidens og det lokale næringslivets behov. Derfor må det lokale næringslivet og den videregående skolen samarbeideytterligere.

  • Vi skal tilrettelegge for en trygg fremtid, slik at vi har et trygt Trøndelag i fremtiden også. 
  • Vi må tilrettelegge for at de videregående skolene har de utdanningstilbudene som det lokale næringslivet har behov for.
  • Vi er nødt til å utdanne for framtidens og det lokale næringslivets behov.
  • Nærskoleprinsippet er essensielt for å kunne ha et frodig nærmiljø i hele Trøndelag.
  • Da er det høyst viktig at vi beholder nærskoleprinsippet som inntaksmodell til den videregående skolen.
Nils Forren.jpeg

11. Nils Forren

Lillian Hatling.jpeg

12. Lillian Hatling

Kennet Tømmermo Reitan.jpeg

13. Kennet Tømmermo Reitan

Han er 22 år og bor i Røyrvik. Kennet har hatt flere tillitsverv innenfor ungdomsmedvirkning både i Trøndelag og nasjonalt. Kennet jobber i dag på fylkeskontoret og er ordførerkandidat i Røyrvik for Samarbeidslista.

Vi må bygge et fylke som tilrettelegger for at folk skal kunne bo og leve i hele Trøndelag. Vi trenger fylkesveger for å stimulere til næringsutvikling og vi trenger en desentralisert skole- og tilbudsstruktur for ungdommene våre og som svarer til det lokale næringslivets behov.

Kari Aaker.jpeg

 

14. Kari Aaker

Steinar Aspli.jpeg

15. Steinar Aspli