Meny
Guri Heggem

Guri Heggem

Guri Heggem er andrekandidat på fylkestingslista, Hun sitter i fylkestinget i dag i hovedutvalg næring. I tillegg sitter hun i formannskapet på Røros. Guri er 58 år og bor på Røros.

Jeg vil bidra til vekst og omstillingsevne i hele Trøndelag

Etter mange års fartstid i privat næringsliv med små og store bedrifter i matbransjen har jeg sett hvor viktig primærnæringene, håndverksbedrifter og større industriaktører er i et lokalsamfunn. En bonde genererer flere andre arbeidsplasser både i lokalsamfunnet der han/hun har gården sin men også utenfor egne kommunegrenser, i tillegg til å produsere mat. En bonde har bruk for en rørlegger, en dagligvarehandel, eller en regnskapsfører, en snekker og at Felleskjøpet eller andre tilsvarende butikker har ei åpningstid som også andre nyter godt av. Veterinærkontoret som bonden har behov for er også fint for hytteeieren som kan ta turen innom med hunden sin mens han eller hun er på hytta. Rørleggeren har et samarbeid med snekkeren som kan ta på seg et oppdrag i det nye boligfeltet. Industribedriften som kanskje ble stiftet for en god del år siden og som i dag eies og drives av neste generasjon skaper verdier både i form av å være arbeidsplass for mange ansatte i tillegg til at de også er sponsorer til et av fotballagene i kommunen. Små, mellomstore og større foretak av mange slag skaper tette og trygge nettverk i sitt lokalsamfunn sammen med frivillige organisasjoner og kommunen.

Et lokalsamfunn henger sammen. Hver enkelt innbygger, bedrift eller organisasjon har, og dekker, forskjellige behov for hverandre. Til sammen utgjør dette en helhet. Jeg er opptatt av samarbeid, av nettverk og av at folk jobber sammen for å skape noe. Til glede og nytte for det samfunnet vi alle er en del av. Vi bor alle i en kommune.

Jeg mener at det er fullt mulig å skape trygge og gode lokalsamfunn med vekst og omstillingsevne i hele Trøndelag. Men det krever at vi legger til rette for det gjennom å ta behovene på alvor og lage løsninger som passer til de enkelte stedene og ikke omvendt. Behovet for kollektivtrafikk i Røyrvik er ikke det samme som på Flatåsen. Næringslivet i Flatanger er annerledes enn i Tydal, og det er stor forskjell på å være bonde på Inderøy og i Budalen. Å finne gode løsninger for det enkelte lokalsamfunnet, gjøre stedet vi bor på til et litt bedre sted for oss alle er viktig for meg.

Til slutt:

Moroslagord – som tidligere meieribestyrer kan jeg gjerne ta på meg vervet som ostepolitisk talsmann i fylket. 

mer trøndersk ost til folket :)

  • (jeg mener at vi produserer alt for lite ost i Trøndelag og i Norge og at vi importerer alt for mye fra utlandet. Derfor må vi ha flere ysterier i Trøndelag. Flere ysterier eller meierier er også god beredskap slik at vi kan foredle melk dersom det oppstår en krisesituasjon.)