Meny
Lars Myhr Sandlund_2

Lars Myhr Sandlund

Lars Myhr Sandlund er femtekandidat og ungdomskandidat. Han er 24 år og bor på Sparbu i Steinkjer. Han sitter i kommunestyret i Steinkjer og var leder i Trøndelag Senterungdom fram til februar 2023. 

Vi trenger at flere unge trøndere blir værende i Trøndelag. Derfor er det viktig med en desentralisert skolestruktur som sikrer gode utdanningsmuligheter, og som gjenspeiler det lokale behovet i det private næringslivet og offentlig sektor.

Som ung trønder, steinkjerbygg og sparbygg er det viktigste for meg gode lokalsamfunn for unge over hele Trøndelag. Et godt lokalsamfunn der innbyggerne bryr seg om hverandre, engasjerer seg i samfunnet og lever gode liv. Det sies at det er for få trøndere etter behovet, og da spesielt unge trøndere. Vi vil ha attraktive boliger, spennende arbeidsplasser, friske liv fylt med ren luft, idrett og folkehelse, et blomstrende næringsliv, og trygge skoler og barnehager når vi selv skal stifte familier. 

Fylkeskommunen og kommunene våre er viktige aktører for å skape bolyst og blilyst. Relevante, spennende og fremtidsrettede linjer på videregående er helt essensielle for utdanningen til alle unge trøndere. Å tørre å satse på slike linjer med en desentralisert skolestruktur er nøkkelen til vekst og utvikling i hele Trøndelag. 

Vi er på full fart inn i klimaomstillingen, da trengs det mer kompetanse og grønn utvikling. Både innenfor studieforberedende og yrkesfaglig utdanning. Mære Landbruksskole i hjembygda mi er en av de store motorene i det trønderske landbruket og klimaforskning. Dette skal vi hegne om og utvikle. 

Ellers har vi alle en fysisk og psykisk helse, det er det viktig å ta vare på! I Trøndelag er vi rike på fantastisk natur, bruk den! Det er både bra for den fysiske og psykiske helse. Slikt skaper friske kropper og friske hoder, helt gratis! Vi er heldige som bor i dette fantastiske fylket.