Meny
Ole Herman Sveian_trompet

Ole Herman Sveian

Ole Herman Sveian er tredjekandidat. Han er 49 år, gift og har 4 barn. Han har vært varaordfører i Malvik siden 2015. Sveian har en variert bakgrunn fra politikk, næringsliv og frivillig arbeid. Til vervet som varaordfører kom han fra jobb i Felleskjøpet Agri som salgssjef. 

Ole Herman er på fritiden ivrig trompetist i Hommelvik musikkorps og han trives også godt på tur i Malvikmarka, eller med å lage god mat. Han og kona driver på våren også produksjon av sommerblomster i firmaet Sveian Gård og gartneri.

Sveian ble i 2019 valgt som fylkesleder i KS Trøndelag (Kommunesektorens organisasjon), i 2022 ble han også valgt som fylkesleder i Trøndelag Senterparti.

De rike naturressursene og dyktige menneskene rundt om i fylket vår fortjener at vi som skal skape framtidas Trøndelag har ambisjoner om å tilrettelegge for at det kan skapes gode muligheter i alle lokalsamfunn.  

 

Å sikre en balansert utvikling i Trøndelag blir en av de viktigste arbeidsoppgavene for meg i fylkestinget. Vi i Senterpartiet mener det å tilrettelegge for at vi skal ha et likt utgangspunkt med offentlige tjenester, næringsutvikling, utdanning, transport og kultur i hele Trøndelag er helt nødvendig. De rike naturressursene og dyktige menneskene rundt om i fylket vår fortjener at vi som skal skape framtidas Trøndelag har ambisjoner om å tilrettelegge for at det kan skapes gode muligheter i alle lokalsamfunn.