Meny
Kathrine Kleveland_Vandrehallen i Stortinget_høst 2021

En ny og mer rettferdig kurs for Norge

Budsjettet som Senterpartiet har vært med å forhandle fram vil gi mindre geografiske og økonomiske forskjeller. Det skal folk merke der de bor.
Kommunene får mer penger, så folk i hele landet kan få bedre tjenester.

 Av Kathrine Kleveland, stortingsrepresentant, Senterpartiet

En av Stortingets viktigste oppgaver er å vedta et budsjett for landet.

Kommunene er budsjettvinneren, akkurat slik Senterpartiet sa i valgkampen. For det er i kommunen vi lever våre liv.

Derfor vil vi også utdanne flere jordmødre og kreftsykepleiere, fordi de har en kompetanse som er viktig også for gode kommunale helse- og omsorgstjenester. Mer penger til blant annet sykehus, politi og barnevernet vil også bidra til økt trygghet og velferd nær folk.

Senterpartiet bidrar til sterkere omfordeling i skattepolitikken, og vi fjerner usosiale kutt. For eksempel vil permitterte og arbeidsledige få feriepenger til sommeren, og uføre som klarer å jobbe litt skal ikke miste trygden sin.

Vi starter også på innføringen av gratis tannhelse. I første omgang får 21 og 22-åringene halv pris, samtidig som tannhelsetjenesten i fylkene styrkes. Regjeringen har ambisjoner på tannhelsefeltet og Senterpartiets mål er å likestille tannhelsetjenester med andre helsetjenester.

Det vil bli flere i jobb i et tryggere arbeidsmarked, sterkere distrikter, bedre fordeling av godene og en mer rettferdig klimapolitikk med dette budsjettet. Klimatoppmøtet i Glasgow ga klar melding, vi må løse klimakrisa sammen.

Skal vi løse klimakrisa må vi både kutte utslipp og skape jobber. Derfor har vi satt av en grønn milliard som skal få fortgang i overgangen til fornybar kraft og nye arbeidsplasser, muligheten til å ta i bruk nullutslippskjøretøy og få opp kapasiteten til å utvikle hydrogen og havvind.

Også matproduksjonen må foregå med lavest mulig klimagassutslipp og bøndene må redusere klimaavtrykket for hver matvare som produseres. Hovedoppgaven til jordbruket er å produsere mat som forbrukerne etterspør på en mest mulig bærekraftig måte, og det er bred enighet om at vi skal dekke mest mulig av etterspørselen med nasjonal produksjon. Budsjettet gir også optimisme og framtidstro for matprodusentene med tetting av inntektsgap og midler til investering.

Mange steder, også i Vestfold og Telemark, er det varslet reduksjoner i busstilbudet som følge av nedgang i passasjertrafikken grunnet korona. Derfor har vi satt av en halv milliard til fylkene øremerket kollektivtrafikk. Dette er også et klimatiltak.

Dette er et budsjett som tar Norge i en ny og mer rettferdig retning. Vi vil legge til rette for gode tjenester nær folk, arbeid til alle og god infrastruktur i hele landet.