Meny

Kan politikk forlenge levealder?

Levealderen i Norge er relativt høy sammenlignet med de fleste andre land. Smittsomme sjukdommer kan være farlige for folk og gi ubehag, sykdom og død, men de aller fleste sykdommer og dødsfall skyldes andre årsaker.

Folkehelsearbeid handler om å forebygge alt det andre, som ikke er bra for helsa vår. Mange valg kan vi ta selv, men ganske ofte er vi avhengig av at reglene er strenge, eller at samfunnet legger til rette for at det skal være mulig å ta de beste valgene.

Støv, stråling, kjemikalier og annen forurensning kan påvirke helsa var svært negativt. Derfor har vi fått strenge regler for arbeidslivet, beskyttelsesutstyr og HMS. Vi har krav til standarder på mat og drikkevann, og det må ryddes opp i «gamle synder» av forurensning.  Selv om ikke alt er perfekt, tørr jeg ikke tenke på hvordan dette kunne vært om ikke samfunnet regulerte dette. Røyking var også en vanlig luftforurensning noen 10-år tilbake. Røykeloven gav stor bedring i folkehelsa da den ble innført.

Å holde seg fysisk aktiv har stor effekt på levealder. Det er selvfølgelig et individuelt valg om man vil drive idrett, gå tur eller sykle til jobben, men samfunnet kan gjøre mye for å legge til rette. Idrettshaller og baner til ulike typer idrett er viktig, men også turstier, parker og skolegårder som er morsomme å leke i. Gang- og sykkelstier som gjør det trygt og lett og gå eller sykle til skole og jobb er typisk noe politikkene må ta ansvar for.

Å regulere eller gi råd om hva folk bør spise er et minefelt i Norge. Vi har et reklameforbud mot barn som gjør dem mindre eksponert for fristelser. Nylig ble det vedtatt 16-årsgrense for kjøp av energi gikk. Matvarebransjen har også forpliktet seg til å redusere innholdet av sukker og fett i vanlige produkter. Det har for eksempel resultert i at innholdet sukker i barne-yoghurter er halvert de siste årene, uten at noen har reagert på det. Men det er fremdeles opp til folk å velge de sunneste alternativene.

Det er dessverre en svært stor sammenheng mellom folkehelse og levekår. Har du dårlig økonomi har du mindre mulighet til å ta de sunne valgene. Det kan gjelde forurensning der du bor, deltagelse i idrett og innkjøp av litt dyrere matvarer.

Politikk kan bidra til gode boliger og bomiljø for alle. Politikk kan betale for deltagelse i idrettslag og mange gratis lekeplasser og turstier. Og politikk kan gjøre de sunne matvalgene billigere og de usunne dyrere eller vanskeligere tilgjengelige. Men aller viktigst er det at vi reduserer forskjellene i levestandard. Vi må ha høy sysselsetting, jobber til alle som kan og tilrettelegging for de som ikke kan alt. Vi må sørge for at ungdommen kommer seg inn i arbeidslivet og utvikler sine egne muligheter, og vi må ha et sikkerhetsnett som er så solid at man kan delta på lik linje i samfunnet. Dette er også politikk. Trygghet for folk, kontroll med økonomien og evne til å tenke helhet i samfunnet samtidig som man ser enkelttiltakene som kan hjelpe.

Folkehelse er ett av fylkeskommunens ansvarsområder, og regjeringen har nå nylig lagt fram en Folkehelsemelding til behandling i Stortinget. Den viser tydelig hvordan den nasjonale politikken påvirker på samfunnsnivå, og kommunenes tiltak påvirker for folk og organisasjoner. Senterpartiets politikk er å balansere mellom regulering og stimulering og mellom nasjonal politikk og lokale tiltak. For å skape et samfunn der vi lever gode og lange liv, må vi se dette i sammenheng.