Meny
Stortingsbygningen_vinter_foto Kathrine

Kathrines rapport fra Løvebakken

Snart er det jul, og her på Stortinget er det store juletreet pyntet i vandrehallen. Det er et stort og fyldig grantre som blant annet er pyntet med kjempestore røde kuler, samt kongekroner og riksløven. Men på gulvet er det merket påminnelser om å holde en meters avstand, og i stortingssalen sitter vi med munnbind og har pleksiglass mellom oss. Det er litt trist med en ny annerledes jul, men det er nødvendig og viktig at vi alle tar ansvar.

 

Det er lange dager nå med budsjettdebatter for de ulike komiteene. Kommunal- og forvaltningskomiteen som jeg sitter i, har hatt årets budsjettdebatt med tre statsråder i sju timer. Jeg hadde tre innlegg og fikk prøvd meg på min første replikk.

Jeg trives veldig godt, og dagene går kjempefort. Stadig møter med ulike organisasjoner, interne møter, gruppemøter, fraksjonsmøter mm. Her går det unna.

Kathrine_stortingssalen og juletre_2021.jpg

I dag fikk jeg dessverre beskjed om at vår aller første komitereise som skulle gått til Vestfold og Telemark 17. – 18. januar er avlyst. Jeg hadde fått være med å foreslå et godt program så det er kjedelig. Men vi kommer tilbake!

Hurdalsplattformen og budsjettforliket Sp og Ap har med SV gir oss god politikk med mindre økonomiske og geografiske forskjeller. Vi gir realt løft til kommunene slik vi lovet i valgkampen, bredbåndsatsing, klima- og kollektivsatsing, inntekstløft for landbruk, for å nevne noe. Neste år er det Frivillighetens år, da er det fint å vite at vi har gitt full momskompensasjon til frivillige organisasjoner.

All den veldig gode politikken og de gode løsningene vi får vedtatt har dessverre kommet litt i skyggen av høye strømpriser og koronasituasjonen. Da er det viktig å vite at det er vår jobb å vise til de gode resultatene budsjettet vi har vedtatt vil gi for landet vårt. Det er et budsjett i en mer rettferdig retning. Det er løsninger som gir mindre geografiske og økonomiske forskjeller.

Velgerne ga oss et mandat til å gå i en ny retning, og det gjør vi. Hurdalsplattformen er 80 sider med knallbra politikk og gode formuleringer som jeg håper dere har lest og bruker. https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/hurdalsplattformen/id2877252/

Samtidig er det viktig å si at det at vi har brukt tid på treffsikre løsninger vedrørende strømprisene, det handler om å ta ansvar! Jeg forstår at høye strømpriser gir utrygghet og usikkerhet - det har vi allerede gjort noe med ved kutt i el-avgifta, bostøtteordninger, støtte til studenter mm, og det gjør vi noe med fortsatt.

I dag tidlig kom enda nye ubyråkratiske og forståelige ordninger som treffer bredt og har en sosial profil. I tillegg vil veksthusnæringen bli kompensert for høye strømpriser, noe som blant annet betyr noe for flere i Vestfold. Jeg ringte noen jeg hadde vært i kontakt med umiddelbart.

Senterpartiet er samtidig opptatt av nasjonalt eierskap og nasjonal kontroll over energiressursene våre. Hurdalsplattforma har klare mål for økt produksjon av norsk kraft og vil utforme kraftfulle tiltak for å redusere høye strømkostnader, også som konkurransefortrinn for norsk industri. Og vi skal sette ned en energikommisjon

Samtidig er det nødvendig å finne ut av hvordan vi kom i denne situasjonen med så høye strømpriser, og hvordan vi kan unngå det igjen. Derfor skal det settes ned en energikommisjon for å kartlegge energibehovene og foreslå økt energiproduksjon. Målet er at Norge fortsatt skal ha overskuddsproduksjon av kraft.

Hjemme har jeg fått bakt smultringer og bakkels med mor som jeg pleier. Men foreløpig er det nok noen færre kakeslag i år. Det lever jeg godt med og når jeg får juleferie og er ferdig på stortinget tirsdag 21. desember er det fortsatt tid før jul.

Når jeg har gått ut på Løvebakken på ettermiddager og kvelder, har et stort juletre lyst opp. Vi trenger lys og varme nå, og det skal fortsatt lyse varmt, og være varmt der vi bor - i hele landet!

Takk for at du er medlem, takk for innsatsen du gjør om du er tillitsvalgt eller folkevalgt, og takk til alle for at dere er på laget vårt.

Jeg ønsker dere en gledelig jul og et fredfylt og innholdsrikt nytt år!

 

Senterpartihilsen fra Kathrine
Stortinget 17. desember 2021
[email protected]
Mob.: 92 82 51 62


Her er et par av innleggene jeg har holdt siden sist:
https://www.facebook.com/kathrine.kleveland/videos/1595847017434924
https://www.facebook.com/kathrine.kleveland/videos/1011568679394711