Meny
Kathrine_Stortingets juletre_2021

Kommuneøkonomi er ikke kjedelig

Kommunene er budsjettvinneren, akkurat slik Senterpartiet lovet i valgkampen.

Kommuneøkonomi er ikke kjedelig - kommuneøkonomi er hverdagen vår! Trygghet for ungene våre, for de eldre og for naboen vår i et felleskap som gjør det mulig å leve gode liv i hele landet.

Av Kathrine Kleveland, stortingsrepresentant Vestfold Sp

 

Kommunene er budsjettvinneren, akkurat slik Senterpartiet lovet i valgkampen. Når kommunene får mer penger, så kan folk i hele landet få bedre tjenester. Kommunesektorens frie inntekter øker med 4,5 milliarder kroner, det er 2,5 milliarder kroner mer enn Solberg-regjeringens budsjettforslag.

Gode barnehager med tid for ungene er viktig. Derfor styrker vi konkret med flere pedagoger i barnehagene. Redusert makspris i barnehage betyr også mye for mange.

Skoler nærmest mulig der ungene bor er viktig. Derfor får kommunene en halv million for hver barneskole de har. Nærskolen er ofte selve nerven i lokalsamfunnet. Derfor får kommunen en halv million for hver barneskole de har.

SFO er en felles arena for læring og fellesskap. Derfor får 1. klassinger gratis halvdagsplass fra neste høst.

Gode og likeverdige helsetjenester over hele landet gir trygghet. Dette budsjettet sørger også for at det utdannes flere jordmødre og kreftsykepleiere. Det bidrar også til gode kommunale helse- og omsorgstjenester.

Vi har dessverre en fastlegekrise. Derfor bruker vi 100 millioner på å rekruttere flere allmennleger i spesialisering der det trengs mest, og på å styrke legevakta i kommunene som sliter med å rekruttere.

Vi starter også på innføringen av gratis tannhelse. I første omgang får 21 og 22-åringene halv pris, samtidig som tannhelsetjenesten i fylkene styrkes. Senterpartiets mål er å likestille tannhelsetjenester med andre helsetjenester.

Distriktene skal bygges opp og satses på. Et av flere nye grep i distriktspolitikken er bygdevekstavtaler. Det er et nytt grep i distriktspolitikken for å styrke næringsliv og bosetting i utsatte områder i Distrikts-Norge.
I Hurdalsplattformen varslet vi en mer aktiv boligpolitikk og når Husbankens låneramme styrkes betyr det at over tusen flere familier kan gå fra å leie til eie egen bolig.

En av Stortingets viktigste oppgaver er å vedta et budsjett for landet. Når Senterpartiet og Arbeiderpartiet nå før jul har fått flertall i Stortinget for budsjettforliket vi har forhandlet fram med SV, tar vi Norge i en ny og mer rettferdig retning: Vi prioriterer løsninger som gir vanlig folk en bedre hverdag, slik at de kan leve gode liv uansett hvilken kommune de bor i.