Meny
Kathrine på Stortinget
Kathrine Kleveland, Stortingsrepresentant fra Vestfold Sp

Levende distrikter er en norsk suksessformel

Klok forvalting av naturressurser over hele landet vårt er en nøkkel til den norske velstanden og totalberedskapen. En klok forvaltning bygd på lokalkunnskap. Lokalkunnskap som forutsetter at det bor folk over hele Norge.

Derfor har Senterpartiet i regjering satt i gang den største satsingen på distriktene siden Borten-regjeringen. Per Borten fra Senterpartiet var statsminister fra 1965 til 1971.

Borten-regjeringa fikk på plass distriktshøgskolene, distriktsflyplassene, universitet i Tromsø og pressestøtten som stadig sikrer lokalaviser i hele landet.

Senterpartiet i regjering følger opp Bortens grep med å satse på enklere fagkreditering, flere fagskoler, og flere studieplasser innen utdanninger som er etterspurt i arbeidslivet.

Vi har innført gratis ferge på 77 samband kysten rundt som gir folk og næringsliv reduserte kostnader langs vår unike kyst. Ferjeprisene på alle andre samband er halvert sammenlignet med 1.1.2021.

Vi halverer maksprisene på distriktsflygingene gjennom FOT-rutene fra 1. april.

Næringsliv og folk i bygder og byer er stadig avhengige av en bil med forbrenningsmotor. De skal ikke straffes i miljøets navn. Vi bruker heller positive virkemidler for å få ned klimagassutslippene, og har lavere bilavgifter enn alle de årene FrP var i regjering.

Vi har også fjernet hele grunnavgiften på anleggsdiesel. Det er et viktig grep for næringsdrivende.

Vi har styrket Merkur-programmet med 4,3 millioner kroner for å bidra til å opprettholde dagligvarebutikker i mange distriktssamfunn. Dagligvarebutikken er mange bygders viktigste møtested.

Der andre regjeringer passivt har sett på at distriktene har hatt folketallsnedgang, har vi satt oss mål om at folketallet skal øke i distriktskommuner, og har fulgt opp med tiltak.

I tiltakssonen har vi iverksatt kraftige tiltak. Fordi Nord-Troms og Finnmark er en del av Norge som det er særlig viktig for vår alles sikkerhet at det bor folk i. Ferske tall viser at kommunene helt nord i Norge nå opplever folkevekst for første gang på 6 år.

Gratis barnehage blir pekt på som et viktig tiltak fra regjeringen. Økt skattefradrag, fradrag på studielån og kraftig satsing på forsvaret og tjenester nært folk er andre tiltak fra regjeringen.

Landet vårt er delt opp i sentralitetsklasser fordi det er ulike forhold og forutsetninger ulike steder. Det gjør det mulig å styrke distriktskommuner over hele landet.

Småbarnsforeldre i 190 distriktskommunene vil fra 1. august betale 1500 mindre i måneden for barnehageplass. Dessuten vil alle småbarnsforeldre i resten av Norge betale 1000 kroner mindre i måneden for barnehageplass.

Med historisk lave fødselstall trenger vi alle nye borgere vi kan få. Da må det tilrettelegges for gode familieliv med en trygg hverdagsøkonomi.

Billigere SFO for 1. og 2.-klassinger med 12 timer gratis kjernetiden er på plass, og 1. august får 3.-klassingene det samme.

«Det sku bo folk i husan», synger Kari Bremnes. Det er vi enig med henne i. Derfor dobler vi satsinga på boliger i distriktene, hvor utfordringen ofte er at markedsverdien er for lav til at folk får lån til å bygge hus.

I byene er utfordringen at markedsverdien er for høy til at ungdom kommer inn på markedet. Derfor har vi allerede styrket Husbanken fra 19 til 29 milliarder kroner mens vi har styrt.

For vi mener alvor når vi sier at hele Norge skal sees og utvikles.

Det er summen av alle tiltakene som skaper bolyst, trygghet og utvikling uansett hvor vi bor.

Det vi har gjort er bevis for at vi vil gjøre mer framover for hele Norge.