Meny
Elisabeth 6
Elisabeth Irgens Hokstad, 2.-kandidat Vestfold Senterparti

Narkotika må være ulovlig

I 2022 døde 321 mennesker av overdose. Bak hvert tall i statistikken finnes det venner og familie som alltid vil mangle en i livet sitt. Dette er en skremmende konkret og alvorlig påminning om at bruk av narkotiske stoffer er farlig, ja livsfarlig.

Narkotikabruk har også mange andre svært alvorlige konsekvenser. Risikofylt oppførsel, vold, avhengighet, store økonomiske utgifter, at oppmerksomheten flyttes fra studier, jobb, familie og over på andre ting, kan følge med alle typer rusbruk. Omsetning av narkotika er i tillegg med å finansiere alvorlig kriminalitet over hele verden.

Avhengighet at rusmidler er en stor helseutfordring. Behovet for både fysisk og psykisk helsehjelp til de som er i denne situasjonen må bli bedre. Behandling og oppfølging må være individuell og komme raskt på plass når man ønsker hjelp. De pårørende må også få hjelp og støtte underveis. Det er enighet blant de fleste om at staff ikke er til hjelp, hverken for enkeltpersonene eller samfunnet rundt når man har kommet i dette situasjonen.

De siste månedene har det bitt presentert undersøkelser som viser at rusbruk blant unge øker. Vi må gjøre mer for å hindre at nye ungdommer rekrutteres til narkotikabruk. For Senterpartiet er det viktig at narkotika er, og skal være ulovlig. Vi må finne flere og bedre virkemidler for å hindre at unge ruser seg.

31.august markeres Verdens Overdosedag. Mange mennesker vil tenke ekstra på de de har mistet, eller er redde for å miste til overdose. Sammen må vi finne gode forebyggende tiltak for å hindre rekruttering til alle typer narkotikabruk. Ingen vet på forhånd hvem som blir avhengige eller er uheldige med hva de får i seg.

Jeg synes det er skremmende at Høyre, Venstre, MDG, SV og Rødt stemte for avkriminalisering i Stortinget i 2021. Det sender livsfarlig signal til oss alle.