Meny
Praktisk og variert læring
Elisabeth Irgens Hokstad, 2.-kandidat Vestfold Sp

Teori og praksis i skolen

Mange elever og lærere har sagt fra om at skoledagene har blitt for stillesittende og teoretisk og dermed stadig mindre tilpasset utforskende og nysgjerrige barn som kan lære mer gjennom praktiske øvelser. Samtidig ser vi at landet trenger flere håndverkere og andre yrkesutøvere med praktisk erfaring. Det er heldigvis mange måter å lære på, og alle elever trenger å bli utfordret på nye måter.

Kombinasjonen av lærebøker og elektroniske læreverktøy er en måte å variere på, og jeg er veldig glad for at kommunene får en ekstra pott til å kjøpe inn bøker. Nå får vi også vite at det kommer ekstra penger til praktisk utstyr. Kommunene kan selv velge om dette trengs til lab-utstyr, symaskiner, høvelbenker eller oppgradering av rom eller utearealer. Det viktige er at elever i litt større grad skal kunne lære gjennom bruk at kroppen.

Vi i Vestfold Senterparti er opptatt av å utdanne ungdom til arbeidsoppgaver vi har bruk for i samfunnet, og på en måte som hindrer frafall. Da må elevene ha en variert og tilpasset undervisning i barne- og ungdomsskolen. Praktiske øvelser må inn i fagene, og Arbeidslivsfag må være et reelt valgfag for alle som ønsker det. Dette må følges opp i den videregående skolen.

Vi vil legge vekt på samfunnets behov for arbeidskraft ved valg av studieprogram på de videregående skolene, og full opplæring i bedrift skal være et godt kjent alternativ for gjennomføring av videregående opplæring.

Det er mange gode tiltak som er satt i gang for å sikre at alle elever får en utdanning som kvalifiserer for arbeid eller videre studier, ikke alle må gjennom dette på tre år. Vi ønsker å videreføre og utvikle disse alternativene, og ordningen med yrkesutdanning som bakgrunn for høyere utdanning må gjøres mere kjent.

Senterpartiets politikk henger sammen i kommuner, fylker og i regjering. Vi har sett starten på en litt mer praktisk skole. Det tjener alle elevene på.