Meny

Vi er rustet til å komme oss gjennom den forventede krisen

Sist endret: 27.09.2020 - Fylkesordfører i Vestfold og Telemark, Terje Riis-Johansen #Telemark

På samme måte som landet må styres, så er Vestfold og Telemark fylkeskommune avhengig av å kunne fatte beslutninger.
Erfaringene så langt tyder på at dette vil fungere og at vi skal ha nødvendig fremdrift og saksbehandling under krisen.

Stortinget gir nå regjeringen utvidede fullmakter slik at landet skal kunne styres gjennom korona-krisen. Det er et vedtak av historiske dimensjoner og viser hvilken situasjon vi er i.

I Vestfold og Telemark er situasjonen som ellers i landet: Vår store utfordring er å bidra til at helsevesenet klarer å behandle de som er syke. Hvis vi fordeler sykdomsutbruddet utover i tid øker sjansen for at de som blir syke overlever.

For Vestfold og Telemark fylkeskommune betyr det at undervisning, busstransport, tannhelse, kultur og næringsutvikling må tilpasses dette overordnede målet. Det har vi gjort. Vårt mål er å opprettholde driften på et så høyt nivå som mulig, uten å bidra til spredning av mer smitte enn høyst nødvendig. Det betyr at skolene i det alt vesentlige drives via fjernundervisning. Det betyr at bussene ikke tar imot kontanter, har blokkert stopp-knappene for å redusere antall smittepunkter og gitt sjåførene nødvendig skjerming. Det betyr at tannhelsetjenesten er forbeholdt de som trenger akutt hjelp.

Det er åpenbart at vi mister noe ved ikke å kunne ha skolen som felles læringsarena. Det gjelder både faglig og sosialt. Det å gå over til hjemmebasert undervisning i skolen er et stort skritt for både elever, foreldre og lærere. Erfaringene, etter noen få dager, er imidlertid i all hovedsak gode. Elevene virker å være motiverte og lærerne har vist imponerende evne og vilje til å snu om på sine undervisningsopplegg.

Det betyr at vi på rekordtid har omstilt oss på en måte som gjør at elvene har mulighet til å gjennomføre skoleåret 2019/20. Helseminister Bent Høie har åpnet for å vurdere muligheten for at siste års elever i den videregående skolen får mulighet til noe felles undervisning på skolen i forbindelse med eksamen. Dette er en ambisjon vi deler og som det utredes ulike muligheter for å kunne gjennomføre i Vestfold og Telemark.

På samme måte som landet må styres, så er Vestfold og Telemark fylkeskommune avhengig av å kunne fatte beslutninger. Som fylkesordfører har jeg ikke ønsket eller fått utvidede fullmakter til det. Gjennom bruk av digitale plattformer kan vi samle fylkestinget, fylkesutvalget og hovedutvalg til møter som planlagt. Erfaringene så langt tyder på at dette vil fungere og at vi skal ha nødvendig fremdrift og saksbehandling under krisen.

Jeg mener Vestfold og Telemark fylkeskommune nå er rustet til å komme seg gjennom den forventede krisen. Så er det en realitet at det er mye som ikke vil bli gjort og at det er mye som vil måtte gjøres annerledes. Min bekymring handler nå først og fremst om hvordan vi bidrar til at helsevesenet kan berge liv og hvordan vi hjelper bedrifter og ansatte som ikke har oppdrag og arbeid gjennom krisen.

Denne artikkelen ble først publisert 24.03.2020