Meny
Banner ruspolitikk
Holmestrand Sp

Nei til narkotika!

I mange år har det vært slik at det store flertallet av norskungdom har sagt nei til narkotika. Den Norske befolkning er i verdenstoppen på ikke å ha brukt stoff. Altså har streng norsk narkotikapolitikk på mange måter vært vellykket.

Hvorfor er det slik at vi de siste par år ser en tendens til at flere unge prøver ut cannabis, hasj og kokain, også i Holmestrand kommune? Flere videregående skoler melder nå om et økende narkotikaproblem blant elevene.

Det er ingen tvil om at forslaget om ny rusreform, som blant annet gikk på avkriminalisering, er en hovedårsak til økt bruk. De yngre tolker logisk nok reformforslaget som legalisering. 

Vi ser at partiene MDG og Venstre, med Høyre som haleheng, går for liberalisering. Noen sentrale politikere ser gjerne at diverse narkotiske stoff også kan kjøpes på Vinmonopolet. Partiet Liberalistene vil at narkotika skal selges på Apoteket. Denne type holdning vil av mange yngre tolkes som at narkotika er både greit og lovlig. Men et svart marked vil selvfølgelig ikke forsvinne.

Det ser ut som at kroppsvisitering og testing ikke lenger er tillatt, grunnet uttalelsen fra Riksadvokaten. Samtidig kan personer ha med seg en mindre mengde stoff uten at det får konsekvenser. Det er intet ris bak speilet. Det betyr at politiets arbeid med å ta bakmenn vanskeliggjøres.

Det snakkes om at de som er unge nye brukere skal få tilbud om samtaler med helsevesenet. Det er et godt frivillig tilbud, som dessverre få velger å bruke.

Så er det opplagt at eldre og syke rusavhengige trenger helsehjelp framfor straff.

Ungdom derimot skal vite at bruk får konsekvenser. Konsekvenser kan være bøter og merknad på vandel.

Narkotikabruk er misbruk og skaper store problemer for den enkelte, familien og samfunnet.

Liberalisering er ikke veien å gå, tvert imot!

Trygg Trafikk snakker om 0-visjon i forhold til trafikkskadde. Den samme type visjon bør ligge til grunn i forhold til narkotika. Urealistisk? Ja vel, men holdning er likevel avgjørende for å lykkes!