facebook pixel
Nær folk i hele Norge!

Holmestrand

Ledelse

Aktuelt i Holmestrand

19.mars 2019
Senterpartiet tar vindmølledebatten

Senterpartiet tar vindmølledebatten

1.april legger NVE ( Norges Vassdrags- og energidirektorat) frem sitt forslag til hvilke områder som bør utvikles til produksjon av Vindkraft i Norge.

To dager etter, 3. april,  inviterer Vestfold og Telemark Senterparti alle interesserte, de som er for og de som mot, til debatt på Vindfjelltunet.

06.februar 2019
Behold bussene til Hof

Behold bussene til Hof

Nyåret bød på en kalddusj for Hof-sokninger som bruker buss. Nyheten om at Vestfold kollektivtrafikk har tenkt å barbere busstilbudet til og fra Hof var en trist indikasjon på at fylkeskommunen ser på indre Vestfold som en lite relevant del av fylket

Kontakt